Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet

Poikkeusjuoksutukset Pielisen vedenkorkeuksien turvaamiseksi

(Itä-Suomi)

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut määräykset Pielisen poikkeusjuoksutuksista vesilain vaarantorjuntatoimia koskevan säännöksen nojalla. Poikkeuslupaa haki vesilain valvontaviranomaisena Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Kuluvan vuoden poikkeuksellisten sääolojen johdosta Pielisen vedenpinta on matalalla. Vallitseva vesitilanne ei liity saimaannorpan pesinnän turvaamiseksi keväällä 2013 toteutettuihin poikkeusjuoksutuksiin, jotka on saatu päätökseen 7.6.2013. Pielisen juoksutukset Kaltimon voimalaitoksella perustuvat nyt normaaliolosuhteiden mukaisiin luonnonmukaisiin virtaamiin.

Poikkeuslupa mahdollistaa Pielisen menovirtaaman pienentämisen enintään 40 m³/s:llä luonnonmukaisesta, kunnes kesän ja syksyn kuivan kauden päätyttyä juoksutuksia vastaavasti lisätään ja vedenkorkeudet palautetaan takaisin luonnonmukaiseen tasoonsa 30.4.2014 mennessä. ELY-keskuksen arvion mukaan poikkeustoimenpiteillä Pielisen vedenpinnan laskua voidaan hillitä 10–20 senttimetriä syyskuun loppuun mennessä. Toimenpiteillä pyritään ehkäisemään matalista vedenkorkeuksista aiheutuvaa haittaa laiva- ja veneliikenteelle, uitolle ja Pielisen virkistyskäytölle. Poikkeusjuoksutusten toteuttamista ohjaa Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Pielisen luonnonmukaisesta juoksutuksesta on poikettu vuoden 1980 jälkeen yhteensä yksitoista kertaa, joista kymmenen on toteutettu Pielisen matalien vedenkorkeuksien johdosta ja yksi Saimaan vedenkorkeuksien turvaamiseksi. Nyt myönnettyyn poikkeuslupaan on liitetty velvoite selvittää mahdollisuudet vähentää Pielisen matalista vedenkorkeuksista aiheutuvia haitallisia vaikutuksia sisällyttämällä näihin varautuminen normaaleihin juoksutusmääräyksiin.

Päätös nro 47/2013/2 

Lisätietoja:

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Ympäristöneuvos, Antti Ylitalo, p. 0295 017 038, antti.ylitalo(at)avi.fi
Ympäristöneuvos, Martti Häikiö, p. 029 501 7040, martti.haikio(at)avi.fi (tavoitettavissa 5.8. alkaen)

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Vesistösuunnittelija, Teppo Linjama, p. 0295 026 199 teppo.linjama(at)ely-keskus.fi
Yksikön päällikön sijainen, Ari Heiskanen, p. 0295 026 177, ari.heiskanen(at)ely-keskus.fi
 


Päivitetty