Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Kun kesätyöt päättyvät, pyydä työtodistus ja tarkista palkka


Työsuojeluviranomaiset muistuttavat, että koulujen alun lähestyessä ja kesätöiden päättyessä työn tekemisen ehtoihin on syytä palata ainakin työtodistuksen ja palkanmaksun osalta.


Työtodistus
Työsuhteen päättyessä kesätyöntekijällä on oikeus saada työtodistus, kun hän sitä pyytää. Työtodistus on arvokas paperi seuraavia työpaikkoja haettaessa. Sillä voi osoittaa, että on jo hankkinut kokemusta työelämästä. Työtodistuslomake löytyy työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta www.tyosuojelu.fi.


Palkka eriteltynä
Työnantajan täytyy muistaa työsopimuslain ja työehtosopimusten määräykset maksaessaan lopputilejä kesätyöntekijöille. Työntekijän kannattaa tarkistaa, että palkka mahdollisine lisineen on laskettu oikein. Erillisiä korvauksia tai lisiä, kuten sunnuntai-, ylityö- tai lomakorvauksia, ei saa sisällyttää peruspalkkaan, vaan ne tulee aina maksaa sen päälle ja eritellä palkkalaskelmassa.


Myös lomakorvaus
Työsuhteen päättyessä maksettavaan lopputiliin pitää yleensä liittyä myös lomakorvaus. Kesätyöntekijöillekin kertyy normaalisti oikeus vuosilomaan, mutta lomapäiviä ei voi pitää varsinaisena vuosilomana ilman erillistä sopimusta.


Palkka tilille työsuhteen viimeisenä päivänä
Kesätöiden lopputili on maksettava viimeisenä työpäivänä. Työsuhteen päättyessä päättyy myös palkkakausi eli työsuhteen viimeinen päivä on lopputilin maksupäivä, ellei muusta ole erikseen sovittu. Palkka on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille. Heinäkuun alussa tuli voimaan työsopimuslain muutos, jonka mukaan työnantaja voi maksaa palkan käteisenä vain pakottavasta syystä, esimerkiksi jos työntekijällä ei ole pankkitiliä. Palkan on oltava työntekijän käytettävissä sen erääntymispäivänä.
 

Lisätietoja:
Etelä-Suomen AVI, työsuhdepäivystys, p. 0295 016 000
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, lakimies Jouni Kallioluoma, p. 0295 018 659
Lounais-Suomen AVI, ylitarkastaja Taina Aaltonen, p. 0295 018 133
Itä-Suomen AVI, työsuhdepäivystys, p. 0295 016 800
Pohjois-Suomen AVI, työsuhdepäivystys, p. 0295 017 500

Linkit:
Kesätöissä huomioitava työsuojelu ja työehdot
Nuoret työntekijät


Päivitetty