Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Heinäkuun vesi- ja ympäristölupapäätöksiä

(Etelä-Suomi)

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue on tehnyt heinäkuussa 2013 mm. seuraavat ympäristölupa- ja vesitalouspäätökset:

 

Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset 1. - 31.7.

Uusimaa

Päätöksen diaarinumero:  ESAVI/139/04.08/2013, Delete Kierrätys- ja Purkupalvelut Oy:n ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee yhtiön Juvanmalmin siirtokuormausaseman pakatun
asbestijätteen vastaanotto- ja välivarastointitoimintaa, Espoo                                                       

ESAVI/73/04.08/2013, YIT Rakennus Oy Aurinkokallion maa-ainesten käsittelyaluetta koskevassa Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä Nro 11/0009/3, 14.1.2011edellytetty meluntorjuntasuunnitelma, Vantaa

ESAVI/25/04.08/2012, Kuusakoski Oy:n hakemus, joka koskee Ridasjärven biopolttoaineterminaalin toimintaa, hakemus päätöksen noudattamiseksi muutoksenhausta huolimatta sekä hakemus alueella toimineen sahan ja höyläämön ympäristölupapäätöksen rauettamiseksi, Hyvinkää

ESAVI/187/04.08/2012, Tramel Oy:n hakemus, joka koskee yhtiön sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ja -materiaalien sekä romumetallien käsittelylaitoksen toiminnan muutosta sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Tuusula

ESAVI/287/04.08/2012, Rosk´n Roll Oy Ab:n hakemus, joka koskee yhdyskuntajätteen paalaus- ja varastokentän rakentamista sekä rakennetulla kentällä harjoitettavaa paalaus- ja välivarastotoimintaa, Lohja                                              

ESAVI/338/04.08/2011, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n hakemus Mömossenin jätteenkäsittelyalueen toiminnan muuttamisesta sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Sipoo                                                

Kanta-Häme

ESAVI/304/04.08/2012, Elenia Lämpö Oy:n Vanajan voimalaitoksen kattilan K4 toiminnan olennainen muuttaminen sekä toiminnan aloittaminen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta,
Hämeenlinna                                                                 

ESAVI/31/04.08/2013, Hämeenlinnan kaupungin hakemus, joka koskee Teuron entisen saha-alueen pilaantuneen maaperän puhdistamista massanvaihdolla ja eristämällä sekä hakemus toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta, Hämeenlinna                                              

ESAVI/2/04.08/2012, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n hakemus lasivillatehtaan ympäristö-lupamääräysten tarkistamisesta, Forssa     

ESAVI/162/04.08/2013, St1 Biofuels Oy:n koetoimintailmoitus, joka koskee etanoli-lipeäseoksen käyttökokeilua pH:n säätöön sekä uusien raaka-aineiden käyttöä, Jokioinen


Kymenlaakso

ESAVI/256/04.08/2012, UPM Myllykoski Oy:n ympäristönsuojelulain 90 §:n mukainen suunnitelma, joka koskee Myllykoski Paper Oy:n paperitehtaan toiminnan lopettamiseen liittyviä toimia, Kouvola 

ESAVI/3/04.08/2013, Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee kiinteistöllä Voutila RN:o 1:76 sijaitsevan eläinsuojan toiminnan laajentamista, Kouvola                  

ESAVI/138/04.08/2013, Lassila & Tikanoja Oyj:n ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee jätteiden käsittelyä Kotkan Heinsuon jätteidenkäsittelyalueella, Kotka                                  


Varsinais-Suomi

ESAVI/13/04.08/2013, Turun kaupungin ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta fosforin saostamisesta Aurajoessa Saaristomeren tilan parantamiseksi, Turku                                                             

ESAVI/331/04.08/2010, Turun Moottorikerho ry:n hakemus enduromoottoripyörien maastoharjoitteluradalle, Lieto 
 

Satakunta

ESAVI/169/04.08/2012, Porin Prosessivoima Oy:n hakemus Kaanaan rinnakkaispolttolaitoksen
toiminnan olennaisesta muuttamisesta, Pori 


Tarkempia tietoja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksistä                                                                 

Vesilain mukaiset päätökset 1. - 31.7.                                     

Uusimaa

ESAVI/98/04.09/2013, Porvoon Energia Oy - Borgå Energi Ab:n hakemus veden johtamisesta Sillvikin merenlahdesta Tolkkisten voimalaitokselle, veden johtamista varten tarvittavien rakenteiden rakentaminen sekä hankkeen valmistelulupa. Päätöksessä 114/2013/2 olleen asiavirheen korjaaminen, Porvoo
 

Kanta-Häme

ESAVI/102/04.09/2012, Hämeenlinnan kaupungin hakemus Tuuloksen Suolijärven Pohjoisten-lahden kunnostamisesta, Hämeenlinna                                                         
 

Varsinais-Suomi

ESAVI/43/04.09/2011, Turun Seudun Vesi Oy:n Oripäässä sijaitsevasta vedenottamosta aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen, Oripää        


Tarkempia tietoja Etelä-Suomen aluehallintoviraston vesitalouslupapäätöksistä.


**************************************************************************
Lisätietoja saa kunkin päätösasiakirjan (PDF) viimeisellä sivulla mainitulta esittelijältä.
Esittelijän tavoittaa myös puhelinvaihteen kautta numerosta 029 501 6000.

Sähköpostitse tietoja voi tiedustella asian esittelijältä: etunimi.sukunimi(at)avi.fi
tai osoitteesta ymparistoluvat.etela(at)avi.fi 

 

 


Päivitetty