Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Aluehallintovirasto antoi Salolle lastensuojelua koskevan määräyksen

(Lounais-Suomi)

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on pitkään huolestuneena seurannut alueensa kuntien lastensuojelun heikkenevää tilannetta. Kuntien talouden tiukkuus ja lisäsäästöjen kohdistaminen mm. lakisääteisten lastensuojelunpalvelujen resursointiin tilanteessa, jossa asiakasmäärät lisääntyvät, ei voi olla vaikuttamatta palvelujen tasoon. Tyypillisesti resurssien niukkuus johtaa siihen, ettei lastensuojelulaissa asetettuja määräaikoja kyetä kaikissa tilanteissa noudattamaan. Myös asiakassuunnitelmatyöskentelyssä ja dokumentoinnissa ilmenee usein puutteita. Lastensuojelupalvelujen tasoon vaikuttavat usein heikentävästi myös ongelmat saada rekrytoiduksi pätevää, laissa säädetyn kelpoisuuden omaavaa henkilökuntaa.

Aluehallintovirastolla on tällä hetkellä selvitettävänä useiden alueellaan sijaitsevien kuntien lastensuojelun toiminnan asianmukaisuus. Myös Salon kaupungin lastensuojeluviranomaisten toiminnassa havaittiin puutteita mm. resursoinnissa ja määräaikojen noudattamisessa. Aluehallintovirasto antoi Salon kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle määräyksen saattaa kaupungin lastensuojeluviranomaisten toiminta säädösten mukaiseksi 28.2.2014 mennessä.

 

Lisätietoja:  

sosiaalihuollon ylitarkastaja Tiina Ronkamo, p. 0295 018 130


Päivitetty