Ajankohtaista

Sujuuko Mansikin ja Nasun matka turvallisesti? Ammattimaiselle toiminnalle eläinkuljettajalupa aluehallintovirastolta

Kun eläinten kuljettaminen on ammatti, on silloin kyseessä kaupallinen eläintenkuljetus.  Eläinten kuljettamista on kaikki eläinten siirrot jollakin kuljetusvälineellä. 

Lepakosta löytyi rabiesta Leppävirralla

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan Leppävirralta tutkittavaksi toimitetusta lepakosta (viiksisiippa eli Myotis mystacinus) on todettu lepakkorabiesvirus. Alustavien tutkimusten mukaan kyseessä on uusi, aiemmin tunnistamaton viruslaji, eikä se ole samaa lajia kuin aiemmin Turun seudulta ja Inkoosta vesisiipoista todetut lepakkorabiesvirukset.

Työsuojeluhanke ohjaa sote-yrityksiä noudattamaan lakisääteisiä työnantajavelvoitteita

Epävarmuus työnantajan lakisääteisten perusvelvoitteiden noudattamisen suhteen, vie tällä hetkellä turhaan energiaa monissa yksityisissä sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrityksissä.

 

HENKILÖHAKU

Ajassa

AVI Twitterissä