Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysalan yrityksiin tehostettua työsuojeluvalvontaa

Valvontahankkeen tavoitteena on työntekijöiden terveyttä vaarantavan fyysisen ja psykososiaalisen työkuormituksen ehkäiseminen. Hankkeella halutaan myös tukea yritysten välisen kilpailun tasapuolisuutta valvomalla lakisääteisten työnantajavelvoitteiden noudattamista. 

 

Kunnille ja vastaanottokeskuksille valtionavustusta maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet noin 1,2 miljoonaa euroa kehittämisavustusta maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla. Valtionavustusta myönnettiin 43 hankkeelle.

 

Aluehallintovirastot onnistuivat perustehtävässään - AVIen tilinpäätös v. 2016 valmis

Aluehallintovirastojen resurssien käyttö oli hallittua ja vastuullista. Erityisesti terveydenhuollon palveluja koskevien kantelujen määrä kasvoi. Alkoholilupahakemusten määrä oli lähes 10 000 kappaletta. Työsuojelutarkastuksia tehtiin noin 28 200 kpl. Koko tilinpäätösaineisto löytyy Patiosta

 

HENKILÖHAKU

Ajassa

AVI Twitterissä