Ajankohtaista

Lepakosta löytyi rabiesta Leppävirralla

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan Leppävirralta tutkittavaksi toimitetusta lepakosta (viiksisiippa eli Myotis mystacinus) on todettu lepakkorabiesvirus. Alustavien tutkimusten mukaan kyseessä on uusi, aiemmin tunnistamaton viruslaji, eikä se ole samaa lajia kuin aiemmin Turun seudulta ja Inkoosta vesisiipoista todetut lepakkorabiesvirukset.

Työsuojeluhanke ohjaa sote-yrityksiä noudattamaan lakisääteisiä työnantajavelvoitteita

Epävarmuus työnantajan lakisääteisten perusvelvoitteiden noudattamisen suhteen, vie tällä hetkellä turhaan energiaa monissa yksityisissä sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrityksissä.

Kesätöiden palkkaan kuuluvat normaalit lisät

Kesätyökausi on päättymässä. Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että töiden päättyessä työn tekemisen ehtoihin kannattaa palata ainakin palkanmaksun ja työtodistuksen osalta.

 

 

HENKILÖHAKU

Ajassa

AVI Twitterissä