Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman päivitys vuodelle 2019 julkaistu

Valvontaohjelman osaan I on määritelty koko valvontaohjelmakautta linjaavat valvonnan perusteet ja tavoitteet. Osaan II Valvira ja aluehallintovirasto määrittelevät vuosittain suunnitelmallisen valvonnan kohteet riskinarvioinnin perusteella.  

Varhaiskasvatuslaki uudistui – mitä tietoja viranomaisille ilmoitetaan, kun päiväkoti aloittaa tai muuttaa toimintaansa?

Yksityinen päiväkoti toimittaa asiakirjansa kunnalle. Kun kunta on hyväksynyt asiakirjat ja tehnyt tarkastuskäynnin yksityiseen päiväkotiin, allekirjoittaa se ilmoituslomakkeen ja toimittaa sen liitteineen aluehallintovirastoon. 

Aluehallintoviraston kysely lupa-asiakkaille 12.12.2018−15.3.2019

Asiakaskyselyllä kerätään tietoa alkoholihallinnon, elinkeinovalvonnan, sosiaali-, terveyden- ja ympäristöterveydenhuollon lupapalveluista. Tähän kyselyyn eivät osallistu työsuojelu eikä ympäristöluvat.

HENKILÖHAKU

Ajassa

AVI Twitterissä