Ajankohtaista

Liikkuva opiskelu -avustukset haettavissa

Kehittämisavustuksen tarkoituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Hakuaika alkaa 30.1.2019 ja päättyy 8.3.2019 klo 16.15.

Kutsu: Info ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajavastuulaista 14.2.2019

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue järjestää 14.2.2019 infon ulkomaisen työvoiman käytöstä ja tilaajavastuulaista. Info tarjoaa ajankohtaista tietoa lainsäädännöstä, laintulkinnasta ja valvonnasta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman päivitys vuodelle 2019 julkaistu

Valvontaohjelman osaan I on määritelty koko valvontaohjelmakautta linjaavat valvonnan perusteet ja tavoitteet. Osaan II Valvira ja aluehallintovirasto määrittelevät vuosittain suunnitelmallisen valvonnan kohteet riskinarvioinnin perusteella.  

Tiedotteet

Lapin aluehallintovirasto on yhdessä  OAJ:n Lapin alueyhdistyksen kanssa nimennyt Vuoden 2012 lappilaiseksi opettajaksi luokanopettaja Inga Guttormin Utsjoelta.

Inga Guttorm on toiminut lähes koko työuransa ajan kotikunnassaan saamenkielisen opetuksen luokanopettajana.

Vuoden lappilaisen opettajan diplomi luovutetaan hänelle Inarissa, Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa 26.11.2012 (dbm 16.45 ) pidettävässä saamelaisopettajien koulutustilaisuudessa.

Perustelut valinnalle ovat:

Inga Guttorm on toiminut aktiivisesti saamenkielisen opetuksen ja oppimateriaalituotannon hyväksi. Ensimmäisten vuosiluokkien opettajana hän on erityisesti paneutunut oppilaiden saamen kielen lukemisen ja kirjoittamisen oppimiseen, sanavaraston kartuttamiseen ja kielitaidon parantamiseen.

Guttorm on ottanut saamenkieliseen luokkaansa myös suomenkielisiä lapsia oppimaan saamenkieltä. Näistä oppilaista jo muutama toimii hänen työtoverinaan. Guttormin kielikylpymetodologisten taitojen ansiosta vieraskieliset oppilaat ovat oppineet saamen kieltä hyvin nopeassa ajassa.

Oman työnsä tuloksia Inga Guttorm on käyttänyt hyväksi tehdessään oppikirjoja. Hän on kääntänyt 1980-luvulla useita oppikirjoja saamenkielisen opetuksen tarpeisiin ja hänellä on myös omaa oppikirjatuotantoa. Erityisesti viimeisintä (Aapinen 2010–2011) on kiitetty hyvin tehdyksi ja kauniisti kuvitetuksi.

Inga Guttorm on yhdessä sisarensa kanssa toimittanut tunnetun saamelaisen kirjailijaisänsä Hans Aslak Guttormin tuotantoa.

Lisätietoja:
Opetustoimen ylitarkastaja Kari Torikka, puh. 0295 017 388
Luokanopettaja Inga Guttorm, puh. 016 678 814 


HENKILÖHAKU

Ajassa

AVI Twitterissä