Poika hymyilee puistossa


 

 

Ajankohtaista

Kansainvälisen arvion mukaan rahanpesun torjuntatoimet kohtuullisen hyvällä tasolla Suomessa

 FATF:n Suomea koskeva maa-arvioraportti julkaistiin 16.4.2019.

Kesätyöntekijöiden työehdot samanlaiset kuin muillakin

Kun kesätöistä aletaan taas sopia, on hyvä muistaa, että yötyö on alle 18-vuotiailta kielletty. Nuorelle työntekijälle on aina annettava myös riittävä lepoaika, vähintään 12 tuntia vuorokaudessa.

Anniskelu kesätapahtumassa - hae alkoholin anniskelulupa ajoissa

Keväällä ja alkukesästä lupahakemuksia tulee käsiteltäväksi huomattavasti enemmän kuin muina vuodenaikoina.
 

Lue lisää aluehallintovirastojen ajankohtaisista uutisista, uutiskirjeistä, tiedotteista ja julkaisuista.

Tiedotteet

Lapin aluehallintovirasto on yhdessä  OAJ:n Lapin alueyhdistyksen kanssa nimennyt Vuoden 2012 lappilaiseksi opettajaksi luokanopettaja Inga Guttormin Utsjoelta.

Inga Guttorm on toiminut lähes koko työuransa ajan kotikunnassaan saamenkielisen opetuksen luokanopettajana.

Vuoden lappilaisen opettajan diplomi luovutetaan hänelle Inarissa, Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa 26.11.2012 (dbm 16.45 ) pidettävässä saamelaisopettajien koulutustilaisuudessa.

Perustelut valinnalle ovat:

Inga Guttorm on toiminut aktiivisesti saamenkielisen opetuksen ja oppimateriaalituotannon hyväksi. Ensimmäisten vuosiluokkien opettajana hän on erityisesti paneutunut oppilaiden saamen kielen lukemisen ja kirjoittamisen oppimiseen, sanavaraston kartuttamiseen ja kielitaidon parantamiseen.

Guttorm on ottanut saamenkieliseen luokkaansa myös suomenkielisiä lapsia oppimaan saamenkieltä. Näistä oppilaista jo muutama toimii hänen työtoverinaan. Guttormin kielikylpymetodologisten taitojen ansiosta vieraskieliset oppilaat ovat oppineet saamen kieltä hyvin nopeassa ajassa.

Oman työnsä tuloksia Inga Guttorm on käyttänyt hyväksi tehdessään oppikirjoja. Hän on kääntänyt 1980-luvulla useita oppikirjoja saamenkielisen opetuksen tarpeisiin ja hänellä on myös omaa oppikirjatuotantoa. Erityisesti viimeisintä (Aapinen 2010–2011) on kiitetty hyvin tehdyksi ja kauniisti kuvitetuksi.

Inga Guttorm on yhdessä sisarensa kanssa toimittanut tunnetun saamelaisen kirjailijaisänsä Hans Aslak Guttormin tuotantoa.

Lisätietoja:
Opetustoimen ylitarkastaja Kari Torikka, puh. 0295 017 388
Luokanopettaja Inga Guttorm, puh. 016 678 814