Ajankohtaista

560 metsäpaloa 30.6. mennessä

Kesäkuun loppuun mennessä on tehty 220 tähystyslentoa koko maan alueella. Valtaosa tähystyslennoista (11) on lennetty eteläisen Suomen reitillä.  Reittejä on kaikkiaan 26. Tähystyslentojen määrä on sama kuin kuuden edellisen vuoden vastaavan ajan keskiarvo.

Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus on julkaistu

Kirjastopalvelut on tarkoitettu koko väestölle.  Suosituksessa annetaan vinkkejä siihen, miten saavutettavuutta ja palvelujen käytettävyyttä voidaan parantaa. Opas tarjoaa tietoa keskeisistä toimijoista joiden kokemusasiantuntemusta kannattaa kunnissa hyödyntää. Suositus julkaistaan myöhemmin ruotsiksi. Suosituksen voi ladata maksutta Kuntaliiton verkkokaupasta (esteetön PDF)

Nuorten kulttuuriryhmien ulkomaille suuntautuvia esiintymismatkoja koskevat valtionavustukset ovat haettavissa

Hakuaika päättyy perjantaina 12.8.2016 klo 16.15. Avustuksen tulee ensisijaisesti kohdentua nuorten matkustamisesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtyminen ryhmän kotipaikkakunnalta kohdemaahan ja liikkumiset kohdemaassa).

   
Lisää tiedotteita

HENKILÖHAKU

Ajassa

AVI Twitterissä