Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Ympäristöluvat ja valvonta koskevat koko Suomea ja ovat paikkaan sidottuja - on tärkeää, että asiantuntevaa henkilöstöä on riittävästi joka puolella Suomea

Itä-suomi

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Sirkka Jakosen avauspuhe 10.10.2018 ympäristö- ja vesilupapäivillä Kuopiossa.

Perinteiset ympäristö- ja vesilupapäivät vietetään tällä kertaa täällä Kuopiossa – Savon sydämessä. Vuosi sitten olitte Oulussa. Pidän hyvänä sitä, että ympäristölupavastuualueet järjestävät ympäristö- ja vesilupalupapäivät vuorotellen eri puolilla Suomea, toivotti Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Sirkka Jakonen osallistujat tervetulleeksi ympäristö- ja vesilupapäiville Kuopioon.

Ympäristöluvat ja valvonta koskevat koko Suomea ja ovat paikkaan sidottuja. Se tuo myös esille sen, että Suomi on kokonaisuus ja meillä on hyvin erilaisia alueita. Tarvitaan vahvaa pääkaupunkiseutua ja muita väestökeskittymiä, mutta tarvitaan myös harvempaan asuttuja alueita, mistä raaka-aineet ja ravinto tulevat. Suurimmat ja hankalimmat ympäristölliset lupa-asiat ja valvonnat ovat usein juuri harvemmin asutuilla seuduilla, mutta hyödyntävät hyvin hoidettuina koko maata.

On tärkeä huolehtia, että asiantuntevaa henkilöstöä on riittävästi joka puolella Suomea. Valtakunnallisen lupa- ja valvontaviraston (Luova-virasto) valmistelussa tämä on otettu huomioon. Koko hankkeen toimeenpanossa alueellista hallinnollista organisoitumista kuitenkin vieroksutaan, vaikka se voisi olla toimiva ratkaisu, eikä estä valtakunnallisuutta ja laajaa asiantuntemuksen käyttöä. Aluehallintovirastot ovat nostaneet Luovan alueellisen läsnäolon merkityksen vahvasti esille eri yhteyksissä mm. hallintovaliokunnalle tehdyssä lausunnossa ja kuulemisessa sekä kansanedustajatapaamisissa. Ei riitä, että on 18 toimipaikkaa, myös organisointirakenteen pitää tukea alueellista läsnäoloa ja sidosryhmäyhteistyötä, totesi Jakonen. 

Ympäristöasiat kiinnostavat hyvin laajasti eri kansalais- ja intressiryhmiä ja niistä saadaan aikaiseksi helposti jyrkkiä vastakkainasetteluja. Maanantaina julkaistiin kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) raportti, joka paljastaa ilmastomuutoksen huolestuttavat skenaariot.

Raportin mukaan Pariisin ilmastosopimukseen sitoutuneiden valtioiden lupaukset eivät ole riittäviä estämään maan keskilämpötilan nousua 1,5 astetta. Lämpötilan yli 1,5 asteen nousemisella on raportin mukaan katastrofaaliset vaikutukset koko ekosysteemiin. Ilmastonmuutos lisää entisestään sään ääri-ilmiöitä, ongelmia maanviljelyssä ja sitä kautta ruokatuotannossa ja aiheuttaa maailmanlaajuisesti mm. pakolaisuutta. Ilmastonmuutos on myös merkittävä turvallisuuskysymys. Raportin mukaan nykyiset toimenpiteet eivät riitä ja tarvitaan valtioiden vahvaa sitoutumista ilmastopolitiikkaan ja nopeita ratkaisuja päästövähennysten aikaansaamiseksi.

Matkailuelinkeino on elämysten ja muistojen tuottamista ja siten sitä markkinoidaankin. Matkailuelinkeinon ja sen kilpailukyvyn kehittäminen on jatkuvaa vuoropuhelua ja punnintaa luontoarvojen ja bisneksen välillä. Miten voidaan turvata luontomatkailun kasvuedellytykset siten, että esimerkiksi kaivostoiminnan luvituksessa huomioidaan matkailulle elintärkeät alueet ja vaikutukset? Varsin ajankohtainen keskustelunaihe täällä Itä-Suomessa. Miten yhteen sovitetaan matkailutulojen ja matkailijoiden määrän kasvattaminen ja positiivisten elämysten tuottaminen alueen ja sen asukkaiden hyvinvoinnin vahvistamiseen ja luontopääoman säilyttämiseen tuleville sukupolville.

Näissä on haastetta lupa- ja valvontaviranomaisille. Kriittisiä tekijöitä ovat lupa- ja valvontaviranomaisten riittävä resursointi, hankkeiden vaikutusten arviointi riittävällä tavalla ennen lupien myöntämistä ja hankkeiden toteuttamista, vaikutuksia koskevan tiedon kattavuus ja avoin saatavuus. Tästä on hyvä jatkaa.

Toivotan teille erinomaisia päiviä niin ammatillisesti kuin sosiaalisestikin.

Lisätietoja
ylijohtaja Sirkka Jakonen, p. 0295 016 900, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto

 


Päivitetty