Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Ympäristölupien käsittelyajat lyhentyneet

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsittelyajat olivat viime vuonna merkittävästi lyhyempiä kuin aiemmin. Kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli noin yhdeksän kuukautta ja puolet asioista käsiteltiin noin kuudessa kuukaudessa.

Toimintatapoja kehitetty, ruuhkaa purettu

Viisi vuotta sitten aluehallintovirastossa ympäristölupien keskimääräinen käsittelyaika oli 16 kuukautta, kun ne viime vuonna pystyttiin käsittelemään noin yhdeksässä kuukaudessa. Käsittelyssä etusijalla ovat investointihankkeet, joissa lupa on toiminnan aloittamisen edellytyksenä.

Käsittelyaikojen lyhentyminen on saavutettu toimintatapoja kehittämällä ja aiemmin kertyneiden ruuhkien tehostetulla purkamisella. Vesitalouslupien keskimääräinen käsittelyaika on pysynyt samalla tasolla ja ollut keskimäärin seitsemässä ja puolessa kuukaudessa.

Virastossa käsitellään kooltaan monenlaisia hankkeita yksityisten ihmisten laitureista suuriin investointeihin. Viime vuonna aluehallintovirastossa ratkaistiin muun muassa Valmet Automotive Oy:n laajennushankkeen ympäristölupa ja Nord Stream 2 AG:n maakaasuputkien vesitalouslupa.

Hakemusten määrä kasvussa

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa käsitellään vuosittain 500−550 vesitalous- ja ympäristölupa-asiaa. Hakemusten määrä väheni muutama vuosi sitten, mutta on nyt taas ollut nousussa, mikä johtuu mm. talouden elpymisestä ja EU-säädösten aiheuttamista lupien tarkistamistarpeista. Samanaikaisesti pienimpiä asioita on siirretty muihin menettelyihin ja erityisesti kuntien käsittelyyn.

Hakemusten lisääntymisestä huolimatta asiat pystytään nykyisin käsittelemään ripeästi, sillä parhaillaan käsiteltävistä lupa-asioista 80 % on tullut vireille tänä tai viime vuonna. 

Hyvät hakemukset nopeuttavat käsittelyä

Lupamenettely on monimuotoinen. Kansalaisille tulee turvata mahdollisuus vaikuttaa heidän ympäristöään koskeviin päätöksiin, mikä yksinään tuo käsittelyyn kuukauden kuulemisajan. Käsittely edellyttää myös perusteellisia selvityksiä, joiden puuttuminen hakemuksesta lisää helposti käsittelyn kuluvaa aikaa usealla kuukaudella. Viimeksi mainittua on pystytty vähentämään hakijan ja viranomaisten yhteistyöllä hakuprosessin alkuvaiheessa. Selvitysten puutteet lisäävät myös valituksia hallinto-oikeuteen ja saattavat aiheuttaa sen, että asia on käsiteltävä uudelleen.

Sähköinen hakujärjestelmä työn alla

Aluehallintovirastot kehittävät parhaillaan sähköistä järjestelmää, jonka kautta voi hakea ympäristö- ja vesitalouslupia. Pilottitoimialoina ovat olleet vesistöjen alitukset, eläinsuojat ja turvetuotanto, mutta ohjeistusta tehdään parhaillaan myös muille toimialoille.

Ympäristö- ja vesitalousasioiden päätökset ja vireillä olevat asiat ovat nähtävillä LupaTietopalvelussa.

 

Ympäristolupien käsittelyajat ja määrät 2014 ja 2018, tilastokuviot liitteenä (pdf)

 

Lisätietoja

Johtaja Raija Aaltonen, etunimi.sukunimi@avi.fi, p. 0295 016 455


Päivitetty