Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2017

Ympäristölupa Vaasan Veden Påttin jätevedenpuhdistamolle

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Vaasan Vedelle ympäristöluvan Påttin jätevedenpuhdistamon toimintaan Vaasan Palosaarella. Ympäristölupa koskee Vaasan kaupungin sekä Mustasaaren ja Maalahden kuntien osien eli yhteensä noin 68 000 asukkaan jätevesien käsittelyä sekä käsitellyn jäteveden johtamista noin 180 metrin purkuputkessa mereen Varisselän Isolahteen Palosaaren edustalle. Ympäristölupa 80/2017/1 korvaa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston antaman vesilain mukaisen lupapäätöksen nro 34/2006/1.

Jätevedenpuhdistamolle on annettu seuraavat pitoisuus- ja käsittelytehorajat:

 

Enimmäispitoisuus, mg/l

Vähimmäisteho, %

BOD7ATU, O2

10

95

Kokonaisfosfori, P

0,3

95

CODCr, O2

75

85

Kokonaistyppi, N

-

70

 

 

 

 

 

 

 Typenpoistoteho lasketaan vuosikeskiarvona ja vain siltä ajalta, jona tulevan jäteveden lämpötila on vähintään 12 ºC. Muiden parametrien osalta vaatimukset on saavutettava neljännesvuosikeskiarvoina mahdolliset ohitukset, ylivuodot ja poikkeustilanteet mukaan lukien.

Puhdistamon toiminnasta aiheutuvalle melulle on annettu melurajat. Puhdistamon toiminnasta aiheutuva melu lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ei saa ylittää ulkona päivällä klo 7–22 ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq) eikä yöllä klo 22–7 ekvivalenttimelutasoa 50 dB (LAeq).

Luvanhaltija on määrätty toimittamaan lupaviranomaiselle 31.12.2018 mennessä jätevedenpuhdistamon toimintaa koskeva hajukartoitus ja hajupäästöjen leviämismallinnus sekä kartoituksen perusteella laadittu suunnitelma hajuhaittojen vähentämisestä. Hajukartoituksen ja -mallinnuksen tulosten sekä suunnitelman perusteella lupaviranomainen voi täydentää lupamääräyksiä.

Luvanhaltija on määrätty maksamaan kertakaikkiset korvaukset rantakiinteistöjen virkistyskäyttövahingoista yhteensä 41:lle rantakiinteistöjen omistajalle sekä kalastuksen vaikeutumisesta aiheutuneista vahingoista neljälle ammattikalastajalle. Lisäksi Gerbyn osakaskunnalle on määrätty maksettavaksi kertakaikkinen korvaus kalastuksen tuoton alenemisesta. Luvanhaltijalle on määrätty myös 14 300 euron vuotuinen kalatalousmaksu.

Päätös on luettavissa aluehallintoviraston Lupa-tietopalvelussa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu sekä Vaasan kaupungin kansalaisinfossa 10.7. – 9.8.2017. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakuaika päättyy 9.8.2017.


Lisätietoja:
johtaja Tarja Savea-Nukala, p. 0295 018 777
ympäristöneuvos Jari Tolppanen, p. 0295 018 779
ympäristöneuvos Reko Vuotila, p. 0295 018 783

etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi ja Sisä-Suomen AVI


Päivitetty