Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Ympäristö- ja vesiluvat voi nyt hakea sähköisessä asiointipalvelussa

Kaikkia valtion viranomaisten myöntämiä ympäristö- ja vesilupia voi nyt hakea aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. Koko hakuprosessin voi tehdä alusta loppuun asti sähköisesti.

Hakemuksen tekoa on helpotettu niin, että täytettävät kohdat ja täyttöohjeet mukautuvat valitun toiminnan mukaan. Näin luvan hakeminen on aiempaa nopeampaa ja vaivattomampaa.

Hakija hyötyy sähköisestä asioinnista myös siten, että hakemusten käsittely ja lupapäätösten rakenne on yhdenmukaistettu. Näin koko lupaprosessi on avoimempi ja ennakoitavampi.

Palvelu opastaa täyttämään hakemuksen oikein

Jos ympäristö- ja vesilupien hakeminen ei ole hakijalle tuttua, sähköinen asiointipalvelu opastaa hakijaa siinä, mitkä seikat ovat tarpeellisia asian ratkaisun kannalta.

Palvelussa on myös linkkejä lisätiedon lähteille ja avoimiin aineistoihin, joista voi selvittää hakemuksen kannalta tärkeitä tietoja.

Tulevaisuuden näkyminä yhden luukun palvelu

Sähköisessä asiointipalvelussa tieto kerätään rakenteisesti. Sen ansiosta tulevaisuudessa on mahdollista toteuttaa "yksi tieto yhden kerran" -periaatetta, jossa hakijan täytyy antaa kukin tieto vain yhden kerran ja sen jälkeen tieto on eri hakemuksissa aina valmiina käytettäväksi.

Kehitystyö mahdollistaa myös täydellisen yhden luukun palvelun kehittämisen ja yhtenäistää viranomaisten toimintatapoja. Hakemusprosessin aikana kertynyttä tietoa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös valvonnassa.

Ympäristö- ja vesilupien sähköinen asiointi integroidaan osaksi Luvat ja valvonta -kärkihankkeen kansallista palvelukerrosta.

Lisätietoa:

Suunnittelija Anna-Lotta Laitinen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 018 823
Ympäristöylitarkastaja Reetta Klemetti, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 016 509

etunimi.sukunimi@avi.fi

Lisätietoa ympäristölupien hakemisesta ja käsittelystä aluehallintoviraston sivuilla

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu ymparisto.fi

Aluehallinnon sähköinen asiointipalvelu

Luvat ja valvonta -kärkihanke työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla


Päivitetty