Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018

Uutta yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) aletaan soveltaa 25.5.2018 kaikkiin Euroopan talousalueella henkilötietoja käsitteleviin yrityksiin ja organisaatioihin. Uudella asetuksella halutaan painottaa entistä vahvemmin asiakkaan oikeutta päättää omista tiedoista ja omien henkilötietojen käytöstä.

Henkilötietojesi huolellinen ja lainmukainen käsittely on aluehallintovirastoille ensisijaisen tärkeää. Käsittelemme henkilötietojasi noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa.

Kuulut aluehallintovirastojen uutiskirjeiden tai muiden tiedotteiden jakelulistalle ja siksi toimitamme sinulle nämä tiedot.

Rekisterinpitäjänä toimii aluehallintovirasto (www.avi.fi)
Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut
Birger Jaarlin katu 15, PL 150, 13101 Hämeenlinna
Puh.  0295 016 000 (vaihde)
kirjaamo.etela@avi.fi

Aluehallintovirastojen tietosuojavastaavan tehtäviä hoitaa tietoturvapäällikkö Risto Kuosmanen.

Aluehallintovirasto ylläpitää jakelulistoja, jotta voimme täyttää lakisääteisen velvollisuutemme tuottaa ja jakaa tietoa (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 20§).

Jakelulistoja varten keräämämme henkilötiedot ovat nimi ja sähköpostiosoite. Olemme saaneet tiedot suoraan sinulta tai keränneet ne yleisesti saatavilla olevista lähteistä. Käytämme tietoja vain toiminnastamme tiedottamiseen. Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. Emme luovuta keräämiämme tietoja eteenpäin.

Käytössämme on asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme hallussamme olevia tietoja.

Säilytämme tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty tai kun pyydät poistamaan tietosi jakelulistaltamme. Voit milloin tahansa poistua jakelulistaltamme lähettämällä pyynnön osoitteeseen kirjaamo.etela@avi.fi.

Jos sinulla on kysyttävää jakelulistoihimme liittyvistä rekistereistä, voit ottaa yhteyttä aluehallintovirastoon tai yllä mainittuun aluehallintovirastojen tietosuojavastaavaan kirjaamo.etela@avi.fi tai tietosuoja@avi.fi


Päivitetty