Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien valvonnan tulee olla asianmukaista myös terveydenhuollon palvelujen osalta - Itä-Suomen AVIn valvontapäätös

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto kehottaa päätöksessään 7.9.2018 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen (Essote) kuntayhtymänhallitusta huolehtimaan siitä, että yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien valvonta toteutetaan asianmukaisesti myös terveydenhuollon palvelujen (mukaan lukien lääkehoito) osalta.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on valvonut Mikkelin Vanhainkotiyhdistys ry:n Pietarinpirtti-toimintayksikköä. Valvonta perustuu yksityisistä sosiaalipalveluista annettuun lakiin sekä sosiaalihuoltolakiin. Päätös valvonta-asiassa annettiin 10.7.2017. Valvonnan yhteydessä tuli esiin epäkohtia sairaanhoitopalveluissa sekä kotisairaanhoidossa, erityisesti lääkehoidossa.

Edellä mainitun valvonnan perusteella Itä-Suomen aluehallintovirasto pyysi 25.7.2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitusta antamaan selvityksen siitä, miten sairaanhoitopalvelut ja kotisairaanhoito toteutuvat Mikkelin Vanhainkotiyhdistys ry:n Pietarinpirtti-toimintayksikössä.

Selvityksen mukaan yksityisten palvelutalojen lääkäripalvelut, kotisairaalatoiminta ja kotisairaanhoito toteutuvat samalla tavalla kuin Essoten omissa toimintayksiköissä. Pietarinpirtti-toimintayksikössä lääketieteellinen hoito toteutuu muutaman viikon välein palvelutalossa kiertävän lääkärin avulla. Selvityksen perusteella havaittiin, että Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ent. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi) on valvonut Mikkelin Vanhainkotiyhdistys ry:n Pietarinpirtti-toimintayksikön toimintaa. Aluehallintovirasto kuitenkin katsoo, että lääkehoidon valvonnassa on ollut puutteita.

Essote selvitti ryhtyneensä toimenpiteisiin pyytämällä palveluntuottajaa tarkentamaan ja päivittämään lääkehoitosuunnitelmaa sekä omavalvontasuunnitelmaa. Kuntayhtymään oli nimetty lääketieteellinen vastuulääkäri vanhus- ja vammaispalveluihin 1.1.2017 alkaen.

Aluehallintovirasto toteaa, että kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että yksityiseltä palveluntuottajalta hankittavat palvelut vastaavat kunnalliselta toiminnalta edellytettävää tasoa. Sosiaalihuollon toimintayksikössä toteutettava lääkehoito on terveydenhuollon toimintaa ja kokonaisvastuun osalta on varmistuttava siitä, että noudatetaan samoja käytäntöjä kuin terveydenhuollon yksiköissä. Kuntayhtymällä on lisäksi yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien valvontavelvollisuus yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukaisesti.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kehottaa päätöksessään 7.9.2018 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitusta valvonnan keinoin huolehtimaan siitä, että yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien toiminnan valvonta toteutetaan asianmukaisesti myös terveydenhuollon palvelujen (mukaan lukien lääkehoidon toteutus) osalta.

Lisätietoja
terveydenhuollon ylitarkastaja, ryhmävastaava Marja Hyvärinen, p. 0295 016 800 (vaihde), etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty