Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Yksityisten palveluntuottajien asiakas- ja potilasasiakirjojen arkistointi halutaan varmistaa toiminnan päätyttyä

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kansaneläkelaitoksen uuden projektin tavoitteena on varmistaa yksityisten palveluntuottajien ja itsenäisten ammatinharjoittajien asiakas- ja potilasasiakirjojen ohjeidenmukainen käsittely, arkistointi ja hävittäminen sekä turvata asiakkaiden ja potilaiden oikeusturva ja tiedonsaantioikeus.

Projektissa rakennetaan toimintamalli paperisessa tai muussa ei-sähköisessä muodossa olevien potilas- ja asiakasasiakirjojen arkistointiin. Paperiasiakirjojen vastaanotto ja arkistointi on tarkoitus aloittaa Kansaneläkelaitoksessa vuoden 2019 alussa. Toiminnan aloituksesta ja ohjeistuksesta tiedotetaan myöhemmin eri tahoille.   

Lisätietoja:

Eine Oinas-Soudunsaari
ryhmäpäällikkö
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
p. 0295209331
etunimi.sukunimi@valvira.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön uutinen aiheesta


Päivitetty