Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Yhteiskunnan kokonaisturvallisuus teemana alueellisella maanpuolustuskurssilla Tuusulassa, aloitus 1.4.2019

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Kaartin jääkärirykmentti järjestävät alueellisen maanpuolustuskurssin viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen avainhenkilöille. Osallistujat Tuusulassa maanantaina 1.4. alkavalle kurssille tulevat Uudenmaan alueen kunnista sekä muista Uudenmaan alueen toimijoista. Kurssin johtajina toimivat Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist ja Kaartin jääkärirykmentin apulaiskomentaja, eversti Rainer Kuosmanen.

Viiden kurssipäivän aikana käsitellään ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa sekä eri toimialojen varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Luentojen ja ryhmätöiden ohella kurssilaisten ohjelmaan kuuluvat tutustumiskäynnit Itä-Uudenmaan pelastuslaitokseen sekä Rannikkoprikaatiin Upinniemessä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella järjestetään alueellisia maanpuolustuskursseja tänä vuonna kuusi, joista neljä Kaartin jääkärirykmentin ja Uudenmaan aluetoimiston alueella. Vastaavia alueellisia maanpuolustuskursseja järjestetään kaikkien aluehallintovirastojen toimialueilla.
 

*************************************************************************************************
Etelä-Suomen CXXXVII alueellisen maanpuolustuskurssin avaustilaisuus on maanantaina 1.4. klo 9.00 Puolustusvoimien kurssikeskuksessa Tuusulassa. Ylijohtaja Merja Ekqvist ja Kaartin jääkärirykmentin komentaja, eversti Petteri Tervonen pitävät avauspuheenvuorot.

Puolustusvoimien kurssikeskus sijaitsee osoitteessa Rantatie 66, Tuusula. Paikalla on kahvitarjoilu klo 8.30 - 8.55.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita tilaisuuteen!

*************************************************************************************************


Mikä on alueellinen maanpuolustuskurssi?

Alueellisia maanpuolustuskursseja on järjestetty vuodesta 1962 alkaen. Alueellisilla maanpuolustuskursseilla annetaan yleiskuva Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sekä kokonaisturvallisuuden eri alojen valmiudesta. Opetuksessa keskitytään alue- ja paikallistason varautumiseen yhteiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Häiriötilanteella tarkoitetaan uhkaa tai tapahtumaa, joka vaarantaa yhteiskunnan turvallisuutta tai elintärkeitä toimintoja. Häiriötilanteita ovat esimerkiksi vakavat luonnononnettomuudet ja sähkönjakelun häiriöt. Elintärkeiden toimintojen osa-alueina maanpuolustuskursseilla käsitellään erityisesti sisäistä turvallisuutta, väestön toimintakykyä ja palveluita, henkistä kriisinkestävyyttä, puolustuskykyä sekä talouden, infrastruktuurin ja huoltovarmuuden toimivuutta. Poikkeusolojen määritelmä kattaa aseellisen hyökkäyksen lisäksi myös muut kansakuntaa vakavasti uhkaavat tilanteet, kuten esimerkiksi erittäin vakavat suuronnettomuudet ja pandemiat.

Omalta osaltaan alueelliset maanpuolustuskurssit edistävät alueen viranomaisten sekä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa keskeisiä tehtäviä hoitavien henkilöiden sekä heidän edustamiensa yhteisöjen yhteistoimintaa.

Opetuksen kohderyhminä ovat johtavissa asemissa olevat sekä varautumisen ja toiminnan kannalta keskeisissä tehtävissä toimivat henkilöt. Kutsu perustuu yleensä työnantajan tai yhteisön esitykseen.

 

Lisätietoja:
apulaisjohtaja Esa-Pentti Lukkarinen, p. 0295 016 089
pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI


Päivitetty