Yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti - Ohje palveluntuottajalle ja kunnan valvontaviranomaiselle

2. painos

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Itä-Suomen aluehallintovirasto
Lapin aluehallintovirasto
Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Turku 2020

Aluehallintovirastojen julkaisuja 94/2020
ISSN 2343-3132
 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-5882-50-6 (verkkojulkaisu)

Lue julkaisu (pdf 1 400 kt )

Tiivistelmä:

Tässä oppaassa on kuvattu yksityiskohtaisesti yksityisen varhaiskasvatuksen ilmoitusmenettelyyn liittyvät eri vaiheet ja vaadittavat asiakirjat. Kun uusi yksityinen palveluntuottaja tai uutta toimipaikkaa perustava palveluntuottaja ilmoitusta tehdessään noudattaa tätä ohjetta kohta kohdalta, ilmoituslomakkeet liitteineen tulevat oikein täytettyinä kunnalle, jotta vältyttäisiin aikaa vieviltä lisäselvitys-pyynnöiltä. Kunnan valvontaviranomaisen toimintaa nopeuttaa oikein täytetty ilmoituslomake, jonka mukana on toimitettu myös vaadittavat liitteet. Kunnan tarkastuksen jälkeen asiakirjat toimitetaan aluehallintoviraston kirjaamoon.

Yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettely perustuu varhaiskasvatuslakiin ja asetukseen varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettelystä. Tämä julkaisu on tehty helpottamaan palveluntuottajien ilmoitusmenettelyä sekä sujuvoittamaan yksityisten päiväkotien rekisteröintiprosessia. Julkaisussa on hyödynnetty vuonna 2019 päivitettyjä yksityisen palveluntuottajan ilmoituslomakkeita, niiden täyttöohjeita sekä eri viranomaislähteitä. Ilmoituksen laadintaan saa opastusta ja lisätietoa sijaintikunnan valvontaviranomaiselta sekä aluehallintovirastosta.

Ohje on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi.

Asiasanat:

Yksityinen palveluntuottaja, varhaiskasvatus, rekisteröinti


Päivitetty