Tiedotteet 2017

Vuosien laatutyö vahvuutena, kehittämiskohteena triage - ohjaus- ja arviointikäynti Sosterin päivystykseen

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto teki maaliskuussa 2017 ohjaus- ja arviointikäynnin Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin päivystykseen. Ohjaus- ja arviointikäynnillä arvioitiin yksikön toiminnan organisoimista, asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä toimintakäytäntöjä.

Taustalla vuosien laatutyö

Sosterin päivystyksen vahvuutena on pitkään jatkunut laatutyö, joka näkyy kattavina ja selkeinä laatudokumentteina. Näitä dokumentteja ovat esimerkiksi päivystysalueen potilasturvallisuussuunnitelma, Savonlinnan alueen henkisen ensiavun toimintamalli ja kotiutuksen tarkistuslista. Dokumentit on laadittu niin, että niistä on hyötyä käytännön työssä. Kotiutuksen tarkistuslista ohjaa tarkastamaan kotiutuvan potilaan kohdalla tärkeitä asioita, kuten mukaan tulevat dokumentit ja tarvikkeet, ilmoitukset kotipalveluun tai kotisairaanhoitoon, jatkokontrollit, kuljetukset ja asianmukainen kirjaaminen.

Kehittämiskohteena triage

Päivystysyksikössä on käytössä perusteellinen ohjeistus siihen kysymykseen, tarvitseeko potilas kiireellistä hoitoa. Tätä ohjeistusta on hyödynnetty erilaisissa tilanteissa, joissa on arvioitu hoidon tarvetta, mm. päivystyksellisissä puhelinkontakteissa. Lisäksi Sosterissa on otettu käyttöön ns. NEWS-pisteet, jotka määrittävät välitöntä potilaan elintoimintojen seurannan tarvetta.

Aluehallintovirasto nostaa näiden toimenpiteiden lisäksi esille tarpeen ns. triagen toteuttamiseen malleilla, joilla voidaan luotettavasti tunnistaa välitöntä hoitoa tarvitsevat korkean riskin potilaat sekä määrittää potilaiden hoitamisjärjestystä päivystyksessä. Tämän kaltainen triage estää myös ruuhkien muodostumisen, mikä jo itsessään on uhka potilasturvallisuudelle.

Aluehallintovirastojen ja Valviran suunnitelmallinen valvonta

Päivystystoiminta on yksi vuoden 2017 suunnitelmallisen valvonnan painopistekohteista aluehallintovirastoissa. Aluehallintovirastot ja Valvira tekevät ohjaus- ja arviointikäynnit kaikkiin Itä-Suomen päivystyspisteisiin vuosien 2016­–2017 aikana.

Lue lisää aiheesta:

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019

Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo17

Lisätietoja
aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen, p. 0295 016 910, etunimi.sukunimi@avi.fi
Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty

Oikopolut