Aluehallintoviraston kysely: Liian moni vanhus ohjataan edelleen laitokseen

Länsi- ja Sisä- Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto kartoitti toimialueensa vanhusten palveluja toukokuussa 2018 tehdyllä kyselyllä. Uusintakysely toteutettiin elokuussa ja vastausprosentti oli 95. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa kuntien omien asumispalvelujen määrää ja odotusaikoja sekä omaishoidontuen riittävyyttä.  Selvityksen mukaan osa kuntien vanhusten asumispalveluista toteutetaan edelleen laitoshoitona ja kaikille asiakkaille ei ole tehty asiakaskohtaisia päätöksiä laitoshoidon lopettamisesta ja tehostetun palveluasumisen myöntämisestä.

Aluehallintovirasto ohjaa kuntia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on toteutettava iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla. Kunta voi vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset, asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet. Lisäksi aluehallintovirasto ohjaa kuntia tekemään asiakaskohtaiset palvelupäätökset perusteluineen asumispalvelumuodon muuttuessa. Palvelupäätöksiin voidaan sisällyttää päätös laitoshoidon lopettamisesta. 

Selvityksen mukaan osa kunnista on kokonaan ulkoistanut ikäihmisten asumispalvelut yksityisille palveluntuottajille, osa kunnista tuottaa palvelut kokonaan itse. Tehostettuun palveluasumiseen pääsi puolet (49%) asiakkaista alle kuukaudessa ja valtaosa (89%) asiakkaista sai palveluasumispaikan kolmessa kuukaudessa sen myöntämisestä. Yli kolme kuukautta odottaneita oli kymmenisen prosenttia (11%). Kolme kuntaa ilmoitti, että heillä on vapaita paikkoja tehostetussa palveluasumisessa. Vapaita paikkoja oli mm.  Mänttä-Vilppulan, Juupajoen ja Toivakan kunnissa.

Kotihoidon saatavuuden osalta tilanne kunnissa vaikutti erinomaiselta. Kunnista 88% ilmoitti, että kotihoitoa saa tarvittaessa heti. Vain 2% asiakkaista joutui odottamaan kotihoidon saamista 1–2 viikkoa ja 10% viikon.  Halsualla kotihoitoa joutui odottamaan 1–2 viikkoa. Noin viikon odotusaika on Pälkäneellä, Kangasalla, Ruovedellä, Virroilla, Lestijärvellä ja Kaustisilla.

Selvityksen mukaan myönteisen omaishoidon tuen päätöksen saaneista asiakkaista määrärahaa joutui odottamaan viiden kunnan alueella. Kuntien joukossa olivat Laukaa, Virrat, Ruovesi, Parkano ja Keuruu. Muissa kunnissa omaishoidon määräraha on riittävä tai kunnassa on ollut mahdollista ylittää budjetoitu summa. Suuressa osassa kuntia omaishoidon tuki myönnetään kaikille, jotka täyttävät myöntämisperusteet. 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto hyödyntää selvityksen tuloksia kuntakohtaisessa ohjaus- ja valvontatyössä.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Jaana Aarnio, p. 0295 018 576, etunimi.sukunimi@avi.fi ja

ylitarkastaja Riitta Heinonen, p. 0295 018 538, etunimi.sukunimi@avi.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

 


Päivitetty