Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

 

Vireille  enemmän ympäristölupahakemuksia kuin niitä saadaan käsiteltyä (pohjois-Suomi)

Vuonna 2013 Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa ratkaistiin 222 ympäristölupa-asiaa. Vuoden 2013 lupatulot olivat 910 000 euroa, joten euromääräinen tulostavoite 775 000 € ylitettiin lähes 20 prosentilla. Sen sijaan käsittelyaikatavoitteisiin ei päästy.

Vireillä olevien asioiden määrä on tasaisesti kasvanut samoin kuin ympäristönsuojelulain mukaisten hakemusasioiden keskimääräinen käsittelyaika, joka oli viime vuonna 16 kk ylittäen merkittävästi käsittelyaikatavoitteen 12 kk. Toimialoittain käsittelyajat vaihtelevat suurestikin, ollen pahimmillaan lähes kaksi vuotta.

Vireille tulee enemmän hakemusasioita kuin niitä saadaan käsiteltyä. Tällä hetkellä vireillä on jo yli 400 asiaa, mikä vastaa lähes kahden vuoden työmäärää nykyresurssein.
Ennusteen mukaan vireillä olevin hakemusten määrä kasvaa lähivuosina tasaisesti ollen vuoden 2017 lopussa jo noin 600.  Vuosittain tulevien uusien hakemusten määrä on noin 300.

Ympäristöluvat vastuualueen johtaja Erkki Kantolan mukaan tilanne on kaiken kaikkiaan huolestuttava. "Oman toiminnan tehostamisesta huolimatta ilman lisäresursseja kehitystä ei voida kääntää ja saavuttaa tavoitekäsittelyaikoja sekä turvata toiminnanharjoittajien ja haitankärsijöiden oikeuksia joutuisasta hakemusasioiden käsittelystä. "

Kantola kertoo, että nykytilanteeseen on johtanut henkilöstöpulan lisäksi mm. vireille tulevien hakemusten määrän kasvu, hakemusten käsittelyn monimutkaistuminen, päätösten vaatimustason nousu sekä valitettavan usein vireille jätettävien hakemusten puutteellisuus. "Lisäksi viime vuosina on ollut käsittelyssä poikkeuksellisen suurta työmäärää vaativia hakemuksia (mm. Tornion terästehtaan tuotannon laajennus sekä uudet kaivos- ja teollisuushankkeet, joista Talvivaara omassa kategoriassaan)."

 


Päivitetty

Oikopolut