Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Viestintä on oikeiden toimien ohella keskeinen keino vaikuttaa - Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui

Itä-Suomi

Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui tiistaina 12.5.2020 etäkokoukseen Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahden johdolla päivittämään koronavirustilanteen alueellista tilannekuvaa.

Aluehallintovirastot tekivät 8.5.2020 jatkopäätökset yli 10 hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä 31.5.2020 asti. Kesän tapahtumia koskevista päätöksistä ministeriö antaa ohjauskirjeen myöhemmin. Kesän tapahtumakirjo on laaja ja kesäkuun alussa voimaan astuvat päätökset pitää valmistella huolellisesti. Aluehallintovirastot luonnollisesti tiedottavat päätöksistä heti, kun ne valmistuvat, totesi ylijohtaja Soile Lahti avatessaan Itä-Suomen aluehallintoviraston valmiustoimikunnan kokouksen.

Varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen käytettävät tilat otetaan käyttöön aluehallintovirastojen määräyksissä asetetuilla edellytyksillä 14.5.2020 alkaen. Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava hygieniasta ja vastattava yksityiskohtaisista järjestelyistä. Käytännön soveltaminen tapahtuu kunnissa annettujen ohjeiden ja tartuntatautilain mukaisesti, kertoi Soile Lahti.

Valmiustoimikunta totesi, että torjuntastrategiassa on siirrytty hybridistrategiaan - testaa, jäljitä, eristä ja hoida. Vaikka rajoituksia hallitusti puretaan, tilanne ei ole vielä ohi. Viruksen leviämistä pyritään edelleen estämään muun muassa suosituksilla lähikontaktien välttämisestä. Meillä jokaisella on vastuu, että emme lisää toiminnallamme viruksen leviämistä. 

Itä-Suomen alueen maakunnalliset valmiusfoorumit toimivat aktiivisesti ja kokoontuvat säännöllisesti. Viranomaisten toimintakyky alueella on edelleen hyvä.

Huoli nuorten hyvinvoinnista sekä päihteiden käytön lisääntyminen nousivat keskusteluun useamman toimijan tilannekatsauksessa. Koronatilanne on Itä-Suomen alueella rauhallinen. Rajoitusten hallitun purkamisen myötä tilanne voi kuitenkin muuttua myös Itä-Suomessa. Tarvitaan siis herkkyyttä toimia tarpeen mukaan, jos tilanne muuttuu. Viestintä on oikeiden toimien ohella keskeinen keino vaikuttaa, korosti valmiustoimikunnan puheenjohtajana toiminut Soile Lahti viestinnän merkitystä tilanteen hoitamisessa.

Itä-Suomen valmiustoimikunta kokoontuu poikkeusolojen vuoksi toistaiseksi joka toinen viikko.

Itä-Suomen valmiustoimikunta toimii aluehallintoviraston tukena varautumisen yhteensovittamistehtävässä. Valmiustoimikunnassa on jäseniä Itä-Suomen aluehallintovirastosta, alueen ELY-keskuksista, kunnista, turvallisuusviranomaisista sekä järjestöistä.

Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävänä on ylläpitää alueellista turvallisuustilannekuvaa ja toimia viranomaisten välisenä tiedonvaihdonfoorumina, edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua sekä turvallisuusyhteistyötä.

Lisätietoja
ylijohtaja Soile Lahti, p. 0295 016 964
johtaja Taina Rautio, p. 0295 017 042
etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty