Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2017

Vesi- ja ympäristölupia voi nyt hakea vaivattomasti sähköisen palvelun kautta

Ympäristöministeriö ja aluehallintovirastot tiedottavat

Torstaina 18.5.2017 julkaistaan ympäristöasioiden lupapalvelu, jolla voi hakea sähköisesti vesi- ja ympäristölupaa valtion lupaviranomaisina toimivilta aluehallintovirastoilta. Ympäristöasioiden lupapalvelun pilottitoimialoina toimivat turvetuotanto, eläinsuojat ja vesistöjen alituksia koskevat vesitaloushankkeet. Näille aloille palvelusta löytyy räätälöidyt hakemukset, joiden täyttämiseen on luotu toimialakohtaiset ohjeet. Muiden kuin edellä mainittujen toimialojen osalta palvelussa voidaan toistaiseksi käyttää soveltavasti laajasisältöisiä yleisiä ympäristölupa- ja vesitalouslupahakemuksia.

Palvelua tullaan kehittämään edelleen lisäämällä toimialakohtaisia räätälöintejä palveluun. Tavoitteena on saada ympäristöasioiden lupapalvelusta niin kattava, että kaikkia valtion viranomaisten toimivaltaan kuuluvia vesi- ja ympäristölupia voidaan hakea järjestelmän kautta jokaiselle toimialalle räätälöidyllä ja ohjeistetulla lomakkeella. Tavoitteena on myös viedä loppuun lupakäsittelyjen sähköistäminen.

Ympäristöasioiden lupapalveluista vastaavat ympäristöministeriö ja aluehallintovirastot.

Ympäristöasioiden sähköisen lupapalvelun löydät osoitteesta:

Linkki palveluun löytyy myös sivustoilta

Muita valmiita ympäristöön liittyviä lupa-asioinnin verkkopalveluja ovat Lupatietopalvelu, jossa on mahdollista tutustua annettuihin päätöksiin ja kuulemisvaiheessa oleviin julkisiin hakemusasiakirjoihin ympäri vuorokauden, sekä sähköinen palvelu lausuntojen antamiselle ja muistutusten sekä mielipiteiden jättämiselle.

Lupatietopalvelu löytyy osoitteesta:

Lisätietoja
Ympäristöylitarkastaja Jenni Vaara, p. 0295 018 763, etunimi.sukunimi@avi.fi
Ympäristöylitarkastaja Reetta Klemetti, p. 0295 016 509, etunimi.sukunimi@avi.fi
Erikoissuunnittelija Sari Björkbacka, p. 0295 017 330, etunimi.sukunimi@avi.fi
Ympäristöylitarkastaja Anne Saari, p. 0295 018 773, etunimi.sukunimi@avi.fi (Eläinsuoja)
Ympäristölakimies Valtteri Niskanen, p. 0295 017 659, etunimi.sukunimi@avi.fi (Turvetuotanto)
Ympäristötarkastaja Roope Salo, p. 0295 018 790, etunimi.sukunimi@avi.fi (Vesistön alitus)

Ympäristöministeriö ja aluehallintovirastot ovat yhteistyössä jatkaneet vesi- ja ympäristölupaprosessin digitalisaation kehittämistä. Nyt avattu ympäristöasioiden lupapalvelu on yksi aluehallinnon digitalisoiduista asiointipalveluista. Aluehallinnon asiointipalvelussa voit hoitaa asioita yrityksen nimissä tai yksityishenkilönä ja tarjolla on aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten palveluja.


Päivitetty