Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

TIEDOTE 11.1.2019

Velvoite lapsen kuulemisesta parantaa lapsen asemaa sijaishuollon valvonnassa

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto on antanut asiantuntijalausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle käsittelyssä olevasta lastensuojelulain muuttamisesta (HE 237/2018 vp).

Asiantuntijalausunnossaan aluehallintovirasto on todennut, että hallituksen esitykseen esitetyt lastensuojelulain muutokset parantavat lapsen asemaa sijaishuollossa ja selkiyttävät epäyhtenäisiä toimintakäytäntöjä ja täydentävät puutteellista lainsäädäntöä. Lisäksi sijaishuollon valvontaan liittyvät velvoitteet lapsen kuulemisesta sijaishuollon tarkastuskäyntien yhteydessä varmistavat lapsen kokemusten huomioon ottamisen valvonnassa nykyistä paremmin.

Aluehallintovirasto selkeyttäisi myös moniammatillisesti lapsen asioista kokonaisuutena vastaavan sosiaalityöntekijän asemaa laissa, mikä parantaisi koko perheen ja lapsen edun mukaisen asiakassuunnitelman laatimista ja toteutumista.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sen pyynnöstä asiantuntijalausunnon 8.1.2019.

 

Lisätietoja:

Heli Kajava, lakimies,  Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat / Sosiaali- ja terveyspalvelut -yksikkö, +358 295 017 567, heli.kajava@avi.fi

Hanna Toiviainen, johtaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat, +358 295 017 680 hanna.toiviainen@avi.fi.

 

Asiakirjan yksilöintitiedot

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijalausunto EDK-2019-AK-235914 (HE 237/2018 vp StV 09.01.2019 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto)


Päivitetty

lomakkeet