Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Varkauden kaupunki on noudattanut aluehallintoviraston määräystä - ei aihetta enempiin toimenpiteisiin

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto määräsi 11.1.2019 Varkauden kaupunginhallituksen lopettamaan Varkauden sairaalassa toteutettavan tahdosta riippumattoman hoidon 31.5.2019 mennessä. Päätöksessä aluehallintovirasto velvoitti Varkauden kaupunginhallituksen antamaan selvityksen 17.6.2019 mennessä siitä, miten toiminnan lopettaminen on toteutettu.

Varkauden kaupunginhallitus on antanut pyydetyn selvityksen, joka saapui Itä-Suomen aluehallintovirastoon 4.6.2019. Selvityksen mukaan Varkaus on neuvotellut Kuopion yliopistollisen sairaalan edustajien kanssa tahdosta riippumattoman hoidon siirtämisestä KYSin Julkulan sairaalaan helmikuussa 2019. Varkauden sairaalassa jatkaa toimintaansa 15-paikkainen psykiatrinen vuodeosasto, joka hoitaa vapaaehtoista sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita. Osasto palvelee paitsi varkautelaisia, myös muiden paikkakuntien potilaita. Varkauden sairaalan psykiatrian osastolla on hoidettu ainoastaan vapaaehtoisessa hoidossa olevia potilaita 1.4.2019 alkaen.

Aluehallintovirasto katsoo, että Varkauden kaupunki on noudattanut asianmukaisesti aluehallintoviraston 11.1.2019 antamaa määräystä. Asia ei anna aihetta enempiin aluehallintoviraston toimenpiteisiin.

Lisätietoja
ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 029 501 6911, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty