Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Varkauden kaupungille määräys lopettaa leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa vaativat leikkaukset Varkauden sairaalassa

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 16.1.2019 antanut Varkauden kaupungin kirurgista toimintaa koskevan valvontapäätöksen, jossa aluehallintovirasto määrää Varkauden kaupunginhallituksen lopettamaan leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa vaativat leikkaukset Varkauden sairaalassa ilman aiheetonta viivytystä ja kuitenkin viimeistään 31.7.2019 mennessä sekä järjestämään näiden potilaiden hoidon lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Määräystä on tehostettu seitsemänsadantuhannen (700.000,-) euron uhkasakolla.

Varkaudessa on perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys, jolle sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt poikkeusluvan 31.12.2019 saakka.

Varkauden kaupunki on tehnyt hankintasopimuksen vuonna 2015 Terveystalo Oy:n kanssa Varkauden sairaalassa tapahtuvan kirurgian tuottamisesta. Sopimuksen mukaan Terveystalon tuottamiin palveluihin kuuluvat Varkauden ja Joroisten asukkaiden kirurgiset palvelut silmäsairauksia lukuun ottamatta sisältäen leikkaukset ensisijaisesti lähipalveluna Varkauden sairaalassa.

Terveydenhuoltolain 45 §:n mukaan leikkaustoiminta, joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa, tulee kokonaisuudessaan koota niihin sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Pykälää on muutettu vuoden 2017 alusta lukien ja muutoksia on tullut soveltaa vuoden 2018 alusta lukien.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on lausunnoissaan todennut, että jos kunta tai sairaanhoitopiiri ei vuoden 2018 alussa voimaan tulleiden säädösten mukaan voi tuottaa leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa edellyttävää leikkaustoimintaa, se ei voi myöskään jatkaa toimintaa hankkimalla sitä yksityiseltä.

Lakimuutoksesta huolimatta Varkaus on jatkanut leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa vaativien leikkausten toteuttamista Terveystalo Oy:n tuottamana Varkauden sairaalassa myös siirtymäajan päätyttyä (31.12.2017).

Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) on valmistautunut ottamaan vastaan Varkauden sairaalassa leikattavia kirurgisia potilaita mm. virkajärjestelyin ja leikkaussalikapasiteettia on koko maakunnan leikkaustoimintaa varten. Varkaus ei ole neuvotellut leikkaustoiminnan järjestelyistä sairaanhoitopiirin kanssa.

Hallituksen esitys (HE 312/2018) eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta on annettu 13.12.2018. Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, että sairaanhoitopiiri voisi järjestää leikkaustoimintaa toimintayksikössä, jossa on varmistettu riittävä päivystysvalmius ja potilasturvallisuus, ilman että yksikössä on kuntalaisille avoin ympärivuorokautinen yhteispäivystys.

Ehdotettu lakimuutos koskisi kuitenkin vain sairaanhoitopiirin vastuulle kuuluvaa toimintaa. Kunnan (kuten Varkauden) järjestämään tai hankkimaan leikkaustoimintaan sovellettaisiin jatkossakin terveydenhuoltolain 45 §:n pääsääntöä. Hallituksen esityksessä todetaan, että kunnan erikoissairaanhoidossa ei voisi tehdä anestesiaa ja leikkaussaliolosuhteita edellyttävää leikkaustoimintaa tai yleisanestesiaa edellyttäviä toimenpiteitä, koska nämä toiminnat on keskitetty keskussairaaloihin. Kunta ei voisi myöskään hankkia näitä toimintoja yksityiseltä palveluntuottajalta.

Itä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös kokonaisuudessaan (pdf)

Lisätietoja
ylitarkastaja Taija Liukkonen, p. 0295 016 800, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty