Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Varhaiskasvatus: yksityisen palveluntuottajan päivitetyt ilmoituslomakkeet käytössä 1.10.2019

Yksityisen päiväkodin toiminnan voi aloittaa tai sen muutoksen toteuttaa vasta kun päiväkoti on toimittanut kunnan valvovalle viranomaiselle kaikki asiakirjat, jotka koskevat toiminnan aloittamista ja muuttumista. Lokakuusta alkaen palveluntuottajien käytössä on päivitetyt ilmoituslomakkeet.

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asetus varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan ilmoitusmenettelystä (772/2018) astuivat voimaan 1.9.2018. Kunnan valvovalle viranomaiselle toimitettavat ilmoituslomakkeet on nyt päivitetty vastaamaan ohjaavia asiakirjoja. Lomakkeet löytyvät osoitteista www.avi.fi ja www.suomi.fi.

Yksityisen palveluntuottajan tulee toimittaa toimintaan tai toiminnan muutokseen liittyvät asiakirjat kunnalle ja viranomaisen on hyväksyttävä ne ennen kuin toiminnan voi aloittaa tai muutoksen tehdä. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen kuin toiminta alkaa, vastuuhenkilö vaihtuu tai tapahtuu jokin muu olennainen muutos. Ilmoitus toimitetaan kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan.

Kun viranomainen on saanut ilmoituksen, se tekee tarkastuskäynnin päiväkotiin. Tällä käynnillä varmistetaan, että toimintaympäristö ja siellä annettava varhaiskasvatus vastaavat säädettyjä edellytyksiä.

Kunta toimittaa tiedot aluehallintovirastoon

Kun kunta on hyväksynyt asiakirjat ja tehnyt tarkastuskäynnin yksityiseen päiväkotiin, kunnan virkamies kirjoittaa lausuntonsa, allekirjoittaa ilmoituslomakkeen ja toimittaa liitteineen aluehallintovirastoon. Yksityisen palveluntuottajan ei siis tule itse toimittaa asiakirjoja aluehallintovirastoon.

Kun aluehallintovirasto on tehnyt asiassa päätöksen, se toimittaa päätöksen sähköisenä palveluntuottajalle sekä valvovaan kuntaan. Mikäli palveluntuottaja haluaa edelleen paperisen päätöksen, tulee pyyntö esittää ilmoituksen lisätiedoissa.

Aluehallintovirasto tallentaa yksityisiä päiväkoteja koskevat tiedot rekisteriinsä. Kunnan viranomainen puolestaan pitää rekisteriä yksityisistä perhepäivähoitajista.

Lomakkeet: www.avi.fi ja www.suomi.fi

 

Lisätietoja:
ylitarkastaja Taru Terho, p. 0295 018 814
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI

 


Päivitetty