Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Varhaiskasvatuksen valvontaa tehdään yhteistyössä

Varhaiskasvatuksen palveluntuottaja on aina ensisijaisesti vastuussa toimintansa turvallisuudesta ja laadusta. Varhaiskasvatuspalveluita valvotaan kunnissa, aluehallintovirastoissa ja Valvirassa. Viranomaisvalvonnan painopiste on palveluntuottajien omavalvonnan tukemisessa.

Sekä julkisella että yksityisellä varhaiskasvatuksen palveluntuottajalla on aina ensisijainen vastuu toimintansa turvallisuudesta ja laadusta sekä niiden kehittämisestä. Kunta vastaa alueensa asukkaiden perusoikeuksien toteutumisesta ja mm. valvoo varhaiskasvatuspalveluiden saatavuutta ja niiden tuottamista. Valvontaan käytettävissä olevat resurssit vaihtelevat kunnittain.

Aluehallintovirastot suunnittelevat, ohjaavat ja valvovat varhaiskasvatusta omilla alueillaan. Valvira ohjaa aluehallintovirastojen toimintaa ohjauksen ja valvonnan toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Lisäksi Valvira ohjaa ja valvoo varhaiskasvatusta erityisesti silloin, kun kysymyksessä ovat periaatteellisesti tärkeät tai laajakantoiset asiat sekä usean aluehallintoviraston toimialuetta tai koko maata koskevat asiat.

Aluehallintovirastot ja Valvira tukevat kunnissa tehtävää valvontaa

Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat kuntia sekä varhaiskasvatuksen järjestäjinä että tuottajina. Viranomaisvalvonnan painopiste on palveluntuottajien omavalvonnan edistämisessä, tukemisessa ja varmistamisessa.

"Aluehallintovirastojen ja Valviran valvonta on ennen kaikkea varhaiskasvatuksen järjestäjille annettavaa ohjausta ja neuvontaa sekä toiminnan kehityksen seuraamista yhteistyössä palvelun järjestäjän kanssa", kuvaa Satu Kilpinen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.  

Varhaiskasvatuksen asiakkaille neuvontaa ja ohjausta antavat myös kuntien sosiaaliasiamiehet. Kunnan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on edistää varhaiskasvatuksen asiakasperheiden oikeuksia. Hän neuvoo asiakasperheitä varhaiskasvatuslain soveltamisessa ja tarvittaessa avustaa toimipaikkaan tehtävän, palvelun laatua tai turvallisuutta koskevan muistutuksen laatimisessa.

Valvira ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestivät 3.3.2020 Vantaalla alueellisen koulutustilaisuuden varhaiskasvatuksen järjestäjille ja yksityisille palveluntuottajille. Tilaisuudessa keskusteltiin valvonnan menetelmistä, eri toimijoiden rooleista sekä yhteistyöstä valvonnassa. Seuraavat alueelliset tilaisuudet järjestetään Rovaniemellä (11.3.), Oulussa (26.3.) ja Kuopiossa (15.4.).

Katso tallenne Vantaan koulutustilaisuudesta 3.3.

Lue lisää:

Valviran ja aluehallintovirastojen yhteinen varhaiskasvatuksen valvontaohjelma

Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #vakavalo2020

Lisätietoja Etelä-Suomen aluehallintovirastossa:

Satu Kilpinen, Opetustoimen yksikön päällikkö, puh. 0295 016 194
Heli Söderqvist, ylitarkastaja, puh. 0295 016 244

etunimi.sukunimi@avi.fi

Lisätietoja Valvirassa:

Satu Räsänen, ylitarkastaja, puh. 0295 209 637
Susanna Inget, ylitarkastaja,, puh. 0295 209 305

etunimi.sukunimi@valvira.fi


Päivitetty