Tiedotteet 2017

Varhaiskasvattajat valmistautuvat uusien varhaiskasvatussuunnitelmien käyttöönottoon 20.3. Mikkelissä ja 21.3. Joensuussa

Itä-Suomi

Opetushallituksen ja Itä-Suomen aluehallintoviraston yhteistyössä järjestämät varhaiskasvatustilaisuudet nyt 20.3.2017 Mikkelissä ja 21.3.2017 Joensuussa. Kuopiossa tilaisuus pidettiin helmikuussa.

Mikkelissä 20.3.2017 klo 9.15 – 16
Paikka: Konsertti- ja kongressitalo Mikael, Sointukatu 1, 50100 Mikkeli

Kutsu ja ohjelma (pdf)

Joensuussa 21.3.2017 klo 9.15 – 16.00
Paikka: Joensuun konservatorio, Rantakatu 31, 80100 Joensuu

Kutsu ja ohjelma (pdf)

Molempiin tilaisuuksiin on ilmoittautunut yli 200 itäsuomalaista varhaiskasvattajaa keskustelemaan muun muassa Opetushallituksen asiantuntijoiden kanssa ajankohtaisesta aiheesta.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuuksia.

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet valmistuivat lokakuussa 2016. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan laadittavien paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien (vasu) valmistelutyö on jo kunnissa täydessä vauhdissa. Uudet vasut otetaan käyttöön 1.8.2017 lähtien. Päivähoitolaki on muuttunut varhaiskasvatuslaiksi korostaen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jota uusi vasu korostaa. Pedagoginen osaaminen on nostettu keskiöön ja varhaiskasvatuksessa toimitaan yhä monimuotoisimmissa ympäristöissä.

Varhaiskasvattajat pohtivat koulutustilaisuudessa yhdessä Opetushallituksen asiantuntijoiden kanssa mm. seuraavia kysymyksiä: Mitä tarkoittaa, että varhaiskasvatus luetaan osaksi suomalaista kasvatus- ja koulutusjärjestelmää? Millaisia tehtäviä varhaiskasvatuksella on? Mitä tarkoittaa, että varhaiskasvatuksessa painottuu erityisesti pedagogiikka? Millaista pedagogista asiantuntemusta varhaiskasvatuksessa edellytetään? Miten lasten oppimista ja hyvinvointia voidaan parhaalla tavalla edistää?

Paikallinen suunnitelmatyö toteutetaan prosessina, jossa henkilöstön lisäksi mukana voivat olla huoltajat ja lapset. Parhaimmillaan paikallisesta työstä voi tulla yhteinen oppimisprosessi. Siihen tarvitaan hyvää johtamista, vuorovaikutusta ja yhteistä keskustelua. Toivotamme myös paikalliset tiedotusvälineet mukaan tähän keskusteluun!

Toimituksenne edustajat ovat tervetulleita seuraamaan varhaiskasvatuksen koulutustilaisuuksia. Tarkempia tietoja antaa alueenne aluehallintovirasto.

Lämpimästi tervetuloa!

Opetushallitus ja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätietoja koulutuksista Itä-Suomessa
ylitarkastaja Anu Liljeström, p.0295 016 224, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty

Oikopolut