Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Vankiterveydenhuollon ja puolustusvoimien terveydenhuollon palvelut toteutuvat asianmukaisesti 2018

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtäviin kuuluu koko Suomen alueella vankiterveydenhuollon ja puolustusvoimien terveydenhuollon valtakunnallinen valvonta. Vuonna 2018 kyseisiin tehtäviin liittyvien kantelujen määrä pysyi edellisen vuoden tasolla.

Vuoden 2018 aikana aluehallintoviraston käsiteltäväksi tuli 35 vankiterveydenhuollon kantelua ja neljä puolustusvoimien terveydenhuollon kantelua. Näistä 13 siirrettiin kantelun kohteena olevaan organisaatioon, jossa asia käsitellään terveydenhuollon muistutuksena. Kahdeksan kantelua johti hallinnolliseen huomion kiinnittämiseen ja yksi kantelu käsityksen ilmaisemiseen.

Ohjaus- ja arviointikäyntejä toteutettiin neljälle vankiterveydenhuollon poliklinikalle ja neljälle terveysasemalle, jotka vastaavat puolustusvoimien varusmiesten hoidosta.
Käynneillä todettiin, että terveydenhuollon palvelut oli hyvin järjestetty ja asianmukaisesti toteutettu.  

Vuonna 2018 ratkaistiin yksi vankiterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä koskenut valvonta-asia. Valvonnan tuloksena todettiin, että vankiterveydenhuollon lääkäripalvelut olivat riittävällä tavalla varmistettu poliklinikoilla.

Puolustusvoimien terveydenhuoltoon liittyen ratkaistiin kolme valvonta-asiaa. Ne liittyivät seuraaviin asioihin: terveysaseman lääkäri- ja hammaslääkäriresurssien riittävyyttä, terveysaseman sisäisiä hoito-ohjeita ja johtamista, puolustusvoimien terveydenhuollon muistutukseen vastaamiskäytäntöä organisaatiossa sekä varusmiesten potilasasiakirjadokumenttien sähköistä tallentamista erikoissairaanhoidossa. Aluehallintovirasto katsoi aiheelliseksi kiinnittää huomiota terveysaseman lääkäri- ja hammaslääkäriresurssiin sekä terveysaseman johtamiseen, mikä olisi hyvä huomioida tulevassa toiminnan kehittämisessä.  

Kaikkien kuuden aluehallintoviraston tilinpäätöstiedot vuodelta 2018 on koottu yhteen raporttiin. Raportti on luettavissa Patiossa.  


Lisätietoja:
terveydenhuollon ylitarkastaja Matti Vainiokangas p. 0295 017 563
Pohjois-Suomen AVI
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty