Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Vanhuuteen varautuminen on ennakointia hyvän vanhuusiän mahdollistamiseksi - Sirkka Jakonen 7.10.2019 Joensuussa

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Sirkka Jakosen juhlapuhe Vanhustenviikon pääjuhlassa 7.10.2019 Joensuussa

Tänä vuonna Vanhustenviikon teemana on "Varaudu vanhuuteen". Teemaa juhlistetaan koko vuoden. Vanhustyön keskusliitto kannustaa yhteisöjä ja organisaatioita järjestämään toimintaa ikääntyneille ihmisille erityisesti Vanhustenviikolla, aloitti Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Sirkka Jakonen juhlapuheensa Vanhustenviikon pääjuhlassa 7.10.2019 kerhotalo Ruplalla Joensuussa.

Varaudu vanhuuteen. Tämä koskettaa meitä jokaista, sinua ja minua. Miten varaudutaan vanhuuteen, kysyi Sirkka Jakonen.

- Vanhuuteen varautuminen on ennakointia hyvän vanhuusiän mahdollistamiseksi. Varautuminen lisää ikääntyneen ihmisen turvallisuuden tunnetta, vahvistaa osallisuuden kokemuksia ja luo mahdollisuuksia hyvään elämään eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

Vanhuuteen voi varautua huolehtimalla omasta terveydestä, toimintakyvystä ja sosiaalisista suhteista, pohtimalla taloudellista toimeentuloa ja oikeudellista ennakointia sekä suunnittelemalla turvallista asumista omassa kodissa. Terveydestä ja toimintakyvystä huolehtiminen on koko elämän matkan projekti.

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tulisikin satsata vahvasti niin jokaisen omaehtoisesti kuin palvelujärjestelmänkin taholta. Järjestöillä on tärkeä rooli kaikenlaisen hyvinvoinnin edistämisen saralla, totesi Jakonen.

Vanhuspalvelujen laatusuositus uudistettiin vuonna 2017 ottamaan huomioon ohjaus- ja toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset sekä hallitusohjelman ja julkisen talouden suunnitelman tavoitteet. Laatusuosituksen tarkoituksena on tukea vanhuspalvelulain toimeenpanoa. Laatusuosituksiin kirjattiin henkilöstömitoitukseksi 0,5. Henkilöstömitoitus on tärkeä, mutta riittämätön tarkastelukulma palveluihin. Pitää tarkastella koko palveluketjua ja palvelujen kokonaisuutta suhteessa yksilölliseen palvelun tarpeeseen. Ja kaikki lähtee palvelun tarpeesta.

- Vanhustenhuolto tarvitsee täysremontin. Nykyisen kaltainen vanhuspalvelujen alennustila ei saa jatkua. Muutoksen pitää alkaa ennen kaikkea asennemuutoksesta. Vanhuus ei ole sairaus, mutta vanhuksillakin on sairauksia, jotka on hoidettava oikea-aikaisesti ja kunnolla. Enemmän vuosia elämään on hyvin saavutettu, mutta työtä on vielä, että saadaan lisää elämää ja toimintakykyä vuosiin. Vanhuspalveluihin tarvitaan rahaa, arvojen kirkastamista ja inhimillistä kosketusta, korosti Jakonen.

Aluehallintovirasto haastaa kuntapäättäjät ja kuntajohdon keskusteluun rahasta, arvoista ja priorisoinnista sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteossa. Olemme järjestäneet jo yhden tilaisuuden tästä kolminaisuudesta ja marraskuussa pidämme toisen seminaarin. Keskustelu on tarpeen, mutta se ei riitä. Tarvitaan rakenteellisia ja sisällöllisiä korjausliikkeitä.

Haasteena tällä hetkellä on Itä-Suomessa kuten koko maassakin kovat säästöpaineet, kun kuntatalous on tiukoilla. Yt-neuvotteluja on menossa eri puolilla Suomea, täälläkin. Miten vastataan kasvavaan palvelutarpeeseen? Miten turvataan kaiken ikäisille keskeiset peruspalvelut? Millä perusteella priorisoidaan? Kuka priorisoi? Nämä ovat kysymyksiä, joihin päätöksenteossa pitää kyetä vastaamaan.

Hyvät kuulijat,

Palveluja ja palvelurakenteita pitää uudistaa, mutta meidän jokaisen on huolehdittava omasta ja läheistemme hyvinvoinnista. Liikunta, terveellinen ravinto, sosiaaliset suhteet, hyvät harrastukset antavat toimintakykyä ja iloa elämään. Terve sielu terveessä ruumiissa, kuten sanonta kuuluu. Tarvitaan ruumiin ja hengen ravintoa, jota tänään olemme täällä saaneet nauttia. Tätä lisää, toivoi Sirkka Jakonen toivottaessaan osallistujille hyvää syksyä, iloista mieltä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Ylijohtaja Sirkka Jakosen puhe kokonaisuudessaan (pdf)

Lisätietoja
ylijohtaja Sirkka Jakonen, p. 0295 016 900, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty