Tiedotteet 2015

Tälle sivulle on koottu vuonna 2015 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2015

Valvontakampanjalla kerätään tietoa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen

Aluehallintovirasto on kesän aikana käynnistänyt valvontakampanjan, jossa satunnaisesti valituilta yrityksiltä kysytään esimerkiksi käteismaksujen yleisyyttä liiketoiminnassa. Kyselyn saaneita yrityksiä ei epäillä väärinkäytöksistä. Vastauksista on apua viranomaisille valvonnan kohdistamisessa niille toimialoille, joilla on todellinen riski tietämättään joutua rahanpesijän välikädeksi.

Harmaan talouden myötä julkinen sektori menettää vuosittain huomattavan määrän verotuloja. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan vuonna 2010 tilaaman tutkimuksen mukaan harmaassa taloudessa liikkuu vuosittain arviolta 10–14 miljardia euroa ja siitä aiheutuu yhteiskunnalle taloudellisina menetyksinä noin 4-6 miljardia euron tappiot.

Harmaaseen talouteen liittyy myös rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston tehtäväksi on annettu valtakunnallisesti valvoa rahanpesulain säädösten noudattamista. Yksi valvonnan suurimmista haasteista on tunnistaa alat, joilla riskit ovat suurimmat. Tähän työhön aluehallintovirasto tarvitsee yritysten apua.

Laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä on säädetty ilmoitusvelvollisuudesta niille elinkeinonharjoittajille, joilla normaalin toimintansa puitteissa on mahdollisuus havaita rahanpesua ja terrorismin rahoitusta tai joita voidaan arvella käytettävän hyväksi näihin tarkoituksiin.

Elinkeinonharjoittajista käytetään nimitystä ilmoitusvelvollinen. Ilmoitusvelvolliset ovat avainasemassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä ja selvittämisessä, koska heidän avullaan viranomaisilla on parhaat mahdollisuudet saada tietoa epäilyttävistä liiketoimista.

Kysely lähetetty 600 elinkeinonharjoittajalle

Meneillään olevan valvontakampanjan tarkoituksena on selvittää ilmoitusvelvollisten rahanpesulainsäädännön tuntemusta ja lainsäädännön asettamien velvoitteiden noudattamista sekä kerätä aluehallintovirastolle tietoa valvottavista kohteista. Saatuja vastauksia tullaan jatkossa hyödyntämään valvonnan suunnittelussa ja kohdentamisessa. Liike- tai ammattitoimintana tavaroita myyvien tai välittävien osalta pyritään myös selvittämään, kuinka yleisiä isot käteissuoritukset ovat eri toimialoilla. 

Kyselyjä on lähetetty heinäkuun aikana noin 600 elinkeinonharjoittajalle. Kohdejoukkoon on valittu satunnaisesti kaupparekisteriin merkityn toimialan perusteella erikokoisia yrityksiä eri puolilta Suomea.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo valtakunnallisesti rahanpesulain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista seuraavien ilmoitusvelvollisten osalta: valuutanvaihtoliikkeet, omaisuudenhoito- ja yrityspalveluita tarjoavat, kiinteistönvälitysliikkeet ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeet, veroneuvontapalveluja tarjoavat, kirjanpitotehtäviä tarjoavat, laissa erikseen määriteltyjä oikeudellisia palveluita tarjoavat (pois lukien asianajajat), Finanssivalvonnan valvonnan ulkopuolella olevat rahoituslaitokset sekä liike- tai ammattitoimintana tavaroita myyvät tai välittävät, siltä osin kuin otetaan vastaan maksusuorituksena käteistä yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 15 000 euroa.

Lisätietoa Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvontavastuusta on verkkosivulla www.avi.fi/web/avi/rahanpesulain-valvonta.

Verkkosivulta löytyvät myös aluehallintoviraston ilmoitusvelvollisille osoittamat ohjeistukset rahanpesulain säännösten noudattamiseksi.


Lisätietoja:

Timo Aalto, ylitarkastaja, Etelä-Suomen AVI, p. 0295 016 156            
Viivi Jantunen, ylitarkastaja, Etelä-Suomen AVI, p. 0295 016 309


Päivitetty

Oikopolut