Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2020

Valvonta-, tarkastus ja ohjauskäynnit saavat kiitosta asiakkailta

Aluehallintovirastojen valvonta- ja tarkastuskäyntien asiakkaat ovat tyytyväisiä avin ohjaukseen. Asiakkaiden antama kokonaisarvio aluehallintoviraston käynnistä oli kouluarvosana-asteikolla 8,8.

Avien työntekijöiden ystävällisyys arvioitiin 4,5 asteikolla 1–5 ja asiantuntemus sai 4,4. 

Asiakaskyselyyn saatiin yhteensä 145 vastausta eri puolilta Suomea. Eniten vastauksia saatiin alkoholihallinnon (51 prosenttia) ja sosiaalihuollon (26 prosenttia) asiakkailta. Alkoholihallinnon asiakkaat ehdottivat jopa tiukempaa valvontaa toimialan epäkohtien selvittämisessä.

Asiakkaiden kommentteja AVIn käynnistä:

"Erittäin asiantunteva, asiaan paneutunut ja ystävällinen työryhmä kävi meillä. Saimme ohjausta ja neuvoja sekä ohjeita toiminnan kehittämiseksi. ​"

"Meille tehty käynti oli ennalta ilmoittamaton valvontakäynti liittyen meihin kohdistuneisiin epäkohtailmoituksiin. Koimme, että tulimme kuulluiksi ja että käymämme dialogi oli vastavuoroista ja toisia kunnioittavaa. Saimme käynnillä asiantuntevaa ohjausta sekä selkeät ohjeet siitä, mitä muutoksia pitää tehdä."

Aluehallintovirastojen peruspalvelut-, oikeusturva- ja luvat vastuualueiden valvonta-, tarkastus- ja ohjauskäynnin asiakaskysely tehtiin 15.10.-31.12.2019.

Lisätietoa:

Kehittämisprojektin päällikkö Jarkko Yliruka, puh. 0295 016 219, etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty