Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Valvira ja aluehallintovirastot järjestävät syksyllä 2019 vanhustenhuoltoa ohjaavia alueellisia tilaisuuksia

Länsi- ja Sisä-Suomi

Aluehallintovirasto ja Valvira järjestävät 17.9.2019 vanhustenhuollon ohjaustilaisuuden Tampereella, Jyväskylässä ja Vaasassa. Alueellinen ohjaustilaisuus on tarkoitettu vanhustenhuollon palveluja tuottavien ja järjestävien julkisten ja yksityisten toimijoiden esimiehille. Tavoitteena on varmistaa palveluiden laatua sekä vahvistaa vanhustenhuollon asiakkaiden oikeuksien, ja asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumista. 

Koulutustilaisuudet ovat osa Valviran ja aluehallintovirastojen yhteistä, suunnitelmallista valvontaa. Tietoa lisäämällä pyritään vaikuttamaan palvelujen laatuun ja lisäämään keskustelua vanhustenhuollon palveluja tuottavien ja järjestävien julkisten ja yksityisten toimijoiden esimiesten ja vastuuhenkilöiden kanssa. Usealla paikkakunnalla järjestettävän alueellisen tilaisuuden kautta halutaan vahvistaa ja joustavoittaa yhteistyötä erityisesti aluehallintoviraston ja palveluntuottajien sekä järjestäjien kesken alueellisesti. Vanhustenhuollon palvelut, niiden laatu, omavalvonta ja asiakasturvallisuus ovat erityisen ajankohtaisia teemoja ja yhteisiä koulutustilaisuuksia toivotaan usein. Syksyn ensimmäinen kiertuepaikkakunta on Tampere 17.9.2019, josta on etäyhteys myös Jyväskylään ja Vaasaan.

Tilaisuuden ohjelma 17.9.2019

Muut kiertuepaikkakunnat

Ikäihmisten kotiin annettavien palvelujen valvonta on yksi Valviran ja aluehallintovirastojen vuoden 2019 suunnitelmallisen sote-valvonnan kohteista.

Lue lisää:

Ikäihmisten kotiin annettavat palvelut vuoden 2019 valvontaohjelmassa (Valvira.fi)

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2016–2019

Seuraa valvontaohjelman toimeenpanoa Twitterissä: #sotevalo2019

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Jaana Aarnio, p. 0295 018 576
Ylitarkastaja Pia Ekqvist, p. 0295 018 597
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI
etunimi.sukunimi@avi.fi

Lakimies Reija Kauppi, p. 0295 209 429, Valvira
etunimi.sukunimi@valvira.fi
 


Päivitetty