Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Valtionavustuksella suuri merkitys lasten ja nuorten osallisuudelle

Länsi- ja Sisä-Suomi

Aluehallintoviraston myöntämä valtionavustus auttaa tavoittamaan lapsia ja nuoria, jotka kaipaavat mahdollisuutta tehdä, harrastaa ja kuulua joukkoon. Esimerkiksi työpajoilla autetaan paikallisia nuoria kiinni arkeen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta lasten ja nuorten toimintaan kaikkiaan noin 8 miljoonaa euroa. Avustussummasta suurin osa myönnettiin etsivään nuorisotyöhön ja nuorten työpajatoimintaan. Avustuksia saivat myös lasten ja nuorten harrastustoiminta, nuorten tieto- ja neuvontatyö ja digitaalinen nuorisotyö sekä nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen. Kehittämisavustuksilla tuetaan alueellisesti merkittäviä ja innovatiivisia hankkeita, joilla pyritään vahvistamaan ja kehittämään nuorisotyötä ja alueellista verkostoyhteistyötä.

Työpajat tarjoavat nuorille tekemistä ja rutiineja

Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö tavoittivat viime vuonna lähes 34 000 nuorta koko maassa. Työpajatoiminnalla ja etsivällä nuorisotyöllä tuetaan nuorten pääsyä koulutukseen ja työelämään, nuorten elämänhallintataitoja ja kiinnittymistä yhteiskuntaan sekä oman polun löytämistä. Avustus kohdennetaan pääasiassa työntekijöiden palkkakustannuksiin.

Vaasan Tervajoella toimivan Arpeeti-työpajan työvalmentaja ja Pohjanmaan työpajaverkoston ALU-koordinaattori Anna Turja kertoo, että pienelle työpajalle valtionavustus mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen. Työpaja tavoittaa nuoria, jotka tarvitsevat tukea elämänhallintaan ja arkeen sekä työ- tai opiskelupaikan etsimiseen.

− Me autamme nuoria, jotka tarvitsevat tukea ja ovat valmiita ottamaan apua vastaan. Tällaiselle nuorelle muotoilemme yhdessä tavoitteellisen ja yksilöllisen polun tulevaisuuteen, Turja kuvaa työpajan ideaa.

Jyväskylässä aluehallintoviraston myöntämä avustus on mahdollistanut työpajatoiminnan kehittämisen laatu edellä. Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden kehittämisasiantuntija Jorma Nieminen on ollut alusta asti kehittämässä Nuorten taidetyöpajaa vuodesta 2001. Työpajassa nuoret saavat keskittyä yhteisölliseen tekemiseen.

─ Taidetyöpajasta ovat hyötyneet monenlaiset nuoret, jotka ovat työpajan ansiosta oppineet sitoutumaan toimintaan ja rutiineihin. Nuorten työpajatoiminnalla on suuri vaikutus osallistujien elämänlaatuun, Nieminen kuvailee.

Harrastusmahdollisuuksia jokaiselle

Lasten ja nuorten paikallisessa harrastustoiminnassa avustusten tavoitteena on mahdollistaa lapsille ja nuorille mielekkäitä ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Avustuksella pyritään tarjoamaan jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus asuinpaikasta ja taustasta riippumatta. Avustus tukeekin hyvin muun muassa harrastustakuun ideaa siitä, että jokaisella lapsella ja nuorella on mieleinen harrastus.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön menetelmien käynnistäminen ja kehittäminen on mahdollista valtionavustusten turvin. Palveluja kehitetään osaksi monialaista palvelukokonaisuutta, jonka tavoitteena on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, osallisuutta, vaikuttamista ja yhteisöllisyyttä.

Avustusten jakautuminen ja tunnusluvut

Lasten ja nuorten toimintaan myönnetyt avustukset jakautuivat seuraavalla tavalla:

  • etsivä nuorisotyö 3 729 000 €
  • nuorten työpajatoiminta 3 450 000 €
  • lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta 770 000 €
  • nuorten tieto- ja neuvontatyö sekä digitaalinen nuorisotyö 290 000 €
  • nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen 100 000 €

Tarkemmat tiedot avustuspäätöksistä liitteenä (pdf)

Nuorisotilastot.fi-sivustolla voi tutustua tarkemmin suomalaisen nuorisotyön tilastoihin. Visualisoinnit auttavat hahmottamaan muun muassa avustusten jakautumista eri kohderyhmille.

 

Lisätietoja:

Nuorisotoimen ylitarkastaja Päivi Pienmäki-Jylhä, p. 0295 018 819
Ylitarkastaja Simo Luukkainen, p. 0295 018 824
Nuorisotoimen ylitarkastaja Annika Kattilakoski, p. 0295 018 817
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Päivitetty