Tiedotteet 2015

Tälle sivulle on koottu vuonna 2015 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2015

Valmiusharjoitus POSA2015 Pohjois-Savossa - teemana tietojärjestelmien ja voimahuollon vakavat häiriöt

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintovirasto ja Pelastusopisto järjestävät valmiusharjoituksen Pohjois-Savossa vuoden 2015 lopulla. Harjoituksen aiheena ovat kyberuhat sekä voimahuollon häiriöt. Harjoituksen tarkoituksena on kehittää valittuihin uhkamalleihin liittyvää osaamista alueella sekä tunnistaa mahdollisia varautumisen kehittämiskohteita valmiuden tason parantamiseksi.

POSA2015 valmiusharjoitus toteutetaan seminaaripäivinä ja työpöytäharjoituksina. Käytännön harjoitus tapahtuu omilla työpaikoilla harjoituksen teemoja käsitellen.

Harjoitus käynnistyy 15.9.2015 tilanneseminaarilla Pelastusopistolla Kuopiossa. Kunnat osallistuvat harjoitukseen 18. - 19.11.2015. Vain harjoitukseen osallistuville tarkoitettu asiantuntijaseminaari pidetään 18.11.2015. Seminaaria seuraava päivä on organisaatiokohtainen työskentelypäivä, joka toteutetaan omilla työpaikoilla. Pelastusopiston kouluttajat ovat mukana työskentelyssä useimmissa kunnissa.

Harjoitukseen on kutsuttu osallistumaan alueen kunnat, yritykset, järjestöt ja muut keskeiset yhteistyötahot. 

Harjoituksen tavoitteena on

  • varautumisen ja valmiussuunnitelmien kehittäminen
  • valmiuksien parantaminen uudenlaisissa häiriötilanteissa
  • organisaatioiden välisen yhteistoiminnan edistäminen
  • kyberturvallisuusuhkien tunnistaminen ja niihin varautuminen.

Harjoituksen loppuraportin perusteella muotoutuu tilannekuva Pohjois-Savon kuntien, aluehallinnon ja yhteistyötahojen kyberuhkiin varautumisen tilasta.

Itä-Suomen aluehallintovirastossa harjoituksen suunnittelusta vastaa pelastustoimi ja varautuminen -vastuualue. Pelastusopistolla suunnittelusta vastaa yliopettaja Pertti Tolonen. Harjoituksen suunnitteluryhmään kuuluvat edustajat myös keskeisistä viranomais- ja yhteistyötahoilta.

Tiedotusvälineiden edustajilla on harjoituksen kuluessa mahdollisuus haastatella harjoituksen toteuttamiseen osallistuvia asiantuntijoita. Yhteydenotot johtaja Taina Rautio, p. 029 501 7042, taina.rautio(at)avi.fi.

Lisätietoja
johtaja Taina Rautio, p. 029 501 7042, taina.rautio(at)avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto
pelastustarkastaja Matti Soininen, p. 029 501 6887, matti.soininen(at)avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto
yliopettaja Pertti Tolonen, p. 029 545 3487, pertti.tolonen(at)pelastusopisto.fi, Pelastusopisto


Päivitetty