Tiedotteet 2017

Tälle sivulle on koottu vuonna 2017 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2017

Valmiusharjoitukset HÄME17 ja PIRKKA17 alkavat tänään

Maakuntarajat ylittävät valmiusharjoitukset HÄME17 ja PIRKKA17 alkavat virallisesti tänään. Valmistelevia harjoitustehtäviä on jaettu harjoitteleviin kuntiin keväästä lähtien, mutta tositoimissa ollaan seuraavan kolmen vuorokauden ajan. 7.-9.11.2017 järjestettävillä valmiusharjoituksilla pyritään testaamaan yhteiskunnan kykyä selvitä laajasta ja pitkittyneestä häiriötilanteesta. Valmiusharjoitukset toteutetaan yhteistyössä Etelä-Suomen ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston sekä Panssariprikaatin kanssa yhteisellä tilannekehyksellä.

Valmiusharjoituksen skenaariona on voimakkaasti kiristynyt kansainvälinen tilanne, jossa sotilaallisen voimankäytön mahdollisuus on korostunut. Harjoituksen teemana on hybridivaikuttaminen ja siihen erityisesti liittyvä informaatiovaikuttaminen. Harjoituksen tavoitteena on oppia tunnistamaan informaatiovaikuttaminen, luomaan tilannekuva sen laajuudesta ja oppia reagoimaan siihen oikein.

Yhtä aikaa toteutettavilla harjoituksilla rakennetaan myös malleja valmiusharjoitustyötä vuonna 2020 jatkaville maakunnille. Harjoituksessa ovat mukana kaikki Kanta- ja Päijät-Hämeen 20 ja Pirkanmaan 22 kuntaa sekä kattava joukko alueen viranomaisia, kirkko, kolmannen sektorin ja elinkeinoelämän edustajia sekä puolustuvoimat.

HÄME17

Hämeessä harjoitellaan ensimmäisenä päivänä yhteisesti työryhmätyöskentelynä Hämeenlinnan Verkatehtaalla. Toisena päivänä harjoitus tapahtuu osallistuvissa kunnissa ja organisaatioissa. Päivä päättyy tiedotusharjoitukseen. Torstaina järjestetään vielä yhteinen tilannekuvaharjoitus.

Harjoitus ei näy alueen väestölle eikä haittaa esimerkiksi pelastusviranomaisten normaalia valmiutta.

Lisätietoja Etelä-Suomen aluehallintovirastosta:
ylijohtaja Minna Karhunen, p. 0295 016 525
johtaja Kimmo Kohvakka, p. 0295 016 244
pelastusylitarkastaja Esa-Pentti Lukkarinen, p. 0295 016 089
pelastustoimi ja varautuminen vastuualue
Etelä-Suomen AVI
etunimi.sukunimi@avi.fi


PIRKKA17

Pirkanmaalla ensimmäinen harjoituspäivä on seminaaripäivä Tampereen kaupungintalolla. Toisena harjoituspäivänä kunnat ja organisaatiot harjoittelevat omilla tahoillaan. Päivään kuuluu pelillinen osuus, jossa kunnille annetaan mm. informaatiovaikuttamiseen keskittyviä tehtäviä. Aluehallintovirasto jatkaa harjoitusta vielä kolmantena päivänä tilannekuvaa tuottamalla ja harjoitusviikko päättyy pikapalautteiden antamiseen perjantaiaamuna.

Lisätietoja Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta:
johtaja Tarja Wiikinkoski, p. 0295 018 800
pelastustoimi ja varautuminen vastuualue
Länsi-ja Sisä-Suomen AVI
etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty