Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Väestönsuojelun teema tarpeellinen - kehittämiskohteita löytyi paljon

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella järjestettiin väestönsuojelun järjestelyjä testaava valmiusharjoitus 26. – 27.11.2019. LSS19-valmiusharjoitus järjestettiin aluehallintoviraston koko viiden maakunnan toimialueella (Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pirkanmaa ja Keski-Suomi). Alueen kunnat harjoituttivat henkilöstöään ja sidosryhmiään laajan väestönsiirron haastaviin tilanteisiin.

Väestönsuojelun suunnittelu on olennainen osa poikkeusoloihin varautumista ja harjoituksen avulla aluehallintovirasto tuki erityisesti kuntien valmiussuunnittelua. Harjoituksen tavoitteena oli päivittää väestönsuojelun suunnittelun tilaa ja parantaa valmiuksia. Pelastuslakia on tarkistettu ja siinä asetettiin velvoite laatia väestönsuojelutehtävien edellyttämät suunnitelmat vuoden 2019 loppuun mennessä ja valmiusharjoitus tuki omalta osaltaan tätä velvoitetta. Väestönsuojelussa tarvittavat yhteistoimintasuunnitelmat laaditaan pelastuslaitosten johdolla.

Harjoitukseen osallistui alueen pelastuslaitosten ja kuntien lisäksi muita väestönsuojelun suunnittelun ja varautumisen keskeisiä viranomaisia. Osallistuvia organisaatioita oli kokonaisuudessaan yli 100. Harjoitus toteutettiin niin sanottuna työpöytäharjoituksena, jonka konkretia oli väestönsuojeluun liittyvien suunnitelmien ja valmiuksien tarkastelu ja arviointi. Varsinainen harjoitustehtävä käsitteli poikkeusolojen aikana toteutettavaa laajaa alueellista väestönsiirtoa.

Havainnot harjoituksen aikana

Harjoituksessa havaittiin, että organisaatioiden omissa valmiussuunnitelmissa on jatkuva tarve päivittämiselle ja varautuminen tulee saattaa osaksi organisaatioiden perustyöskentelyä. Eri organisaatioiden väliselle yhteistoiminnalle ja suunnitelmien yhteensovittamiselle on tarve myös väestönsuojelutehtävien osalta. Harjoitusta olisi hyvä syventää käytännön toimiin paikallisemmin ja yhteistyössä pelastuslaitosten ja muiden toimijoiden kanssa.

Valmiusharjoituksen teema koettiin hyväksi ja tarpeelliseksi. Organisaatioiden oman valmiussuunnittelun merkitys tiedostettiin ja harjoituksen avulla organisaatiot saivat päivitettyä omia suunnitelmiaan sekä yleisesti varautumisen, että väestönsuojelun osalta. Ulkoistettujen palvelujen merkitys nousi esille kriittisten toimintojen osalta, mikä korostaa sitä, että toimintaympäristön paras asiantuntemus on lähellä toimijaa.

Väestönsuojelu on yhteinen asia

Väestönsuojelu konkretisoituu poikkeusolojen aikana ja koskettaa kaikkia. Kuten muutkin valmiusharjoitukset, niin tämäkin harjoitus tuki varautumista muitakin uhkia vastaan. On aivan oleellista, että tunnistetaan tilanne, oma rooli, tehtävät ja vastuut. Lisäksi tulee tunnistaa keskeisimmät sidosryhmät ja kumppanit, joiden kanssa suunnitelmat ja toiminta yhteensovitetaan hyvissä ajoin, ennen kuin mitään on edes vielä tapahtunut.


Lisätietoja:
Johtaja Tarja Wiikinkoski, p. 0295 018 800
Ylitarkastaja Juha Kankaanpää, p. 0295 018 844
etunimi.sukunimi@avi.fi

Pelastustoimi ja varautuminen vastuualue
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI


Päivitetty