Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Uudenkaupungin autotehtaalle uusi ympäristölupa

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt ympäristöluvan Valmet Automotive Oy:n Uudenkaupungin autotehtaan toiminnan olennaiselle muuttamiselle ja oikeuden toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta. Muutos koskee toiminnan laajentamista siten, että autotehtaan haihtuvien orgaanisten eli VOC-yhdisteiden päästöt nousevat 404 tonnin tasolle vuodessa. Päästöt kasvavat aiemman luvan mukaisista noin 35 %. Uusi ympäristölupa on sidottu toiminnan päästöjen määrään, ei tuotettujen ajoneuvojen lukumäärään.

Aluehallintoviraston päätöksellä ympäristöluvan lupamääräyksiä on muutettu tarvittavalta osin niin, että ne vastaavat tehtaan tuotannon laajentumista parasta käyttökelpoista tekniikkaa hyödyntäen. VOC-yhdisteiden päästöt muodostuvat pääosin autojen pintakäsittelyssä ja maalauksessa. Näitä päästöjä rajoitetaan raja-arvolla, joka on asetettu pinnoitettua pinta-alaa kohden. Päätöksessä on hyväksytty myös toiminnan tarkkailusuunnitelma, ja tehdas on hakemuksessaan tehnyt selvityksen laitosalueen maaperän ja pohjaveden perustilasta.

Lupapäätös kokonaisuudessaan löytyy aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelusta.

Lisätietoja:

Anna Laiho
ympäristöylitarkastaja
p. 0295 016 368

Kari Pirkanniemi
ympäristöneuvos
p. 0295 016 425

etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty