Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Työtaistelu ei ole poikkeusolo – ruokailu olisi pitänyt järjestää

Länsi- ja Sisä-Suomi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnalle huomautuksen, vastaisen toiminnan varalta, opetuksen järjestäjän velvollisuudesta tarjota kaikille oppilaille yhdenvertaisesti työpäivinä maksuton ja täysipainoinen ateria. Asia tuli vireille kanteluna vuoden 2018 lopulla ja liittyy Julkisten ja hyvinvointialojen JHL:n työtaisteluun. Jyväskylän kaupunki on tuolloin pyytänyt koululaisten huoltajia varaamaan oppilaille 22.–23.10.2018 omat eväät kouluun mukaan, sillä kaupunki ei järjestä työtaistelusta johtuen kouluruokailua tuona aikana. Perusopetuslaki velvoittaa kuitenkin tarjoamaan oppilaille jokaisena työpäivänä maksuttoman ja täyspainoisen aterian. Valmiuslaissa on määritelty erikseen opetuspalveluiden järjestämisvelvollisuudesta ja ateriaetuuksista, jolloin niitä voidaan rajoittaa poikkeusoloissa, eikä työtaistelua lasketa sellaiseksi. Huomautus on annettu myös varhaiskasvatuksessa samalla tavalla toteutetusta ruokailusta.
 

Laki velvoittaa julkista valtaa käyttävää

Jyväskylän kaupungin antaman selvityksen mukaan JHL:n lakonaikainen tilanne on ollut erittäin haastava työnantajalle, sillä kyseessä ei ole ollut sellainen poikkeustilanne, jonka aikana työntekijöitä voitaisiin määrätä töihin. Selvityksessä todetaan lisäksi, että lakkoilmoituksen ajoittuessa syyslomaviikolle, suurin osa koulujen ja päiväkotienkeittiöiden henkilökunnasta on ollut vuosilomalla. Kaupunki katsoi, ettei se työnantajana voinut määrätä työntekijöitä keskeyttämään vuosilomaansa lakkoon valmistautumisen vuoksi.

Aluehallintovirasto perustelee päätöksessään, että kunnan on julkista valtaa käyttäessään noudatettava lakia. Lakia ei voi jättää noudattamatta sillä perusteella, että palvelun tuottaminen on vaikeaa tai kallista. Jyväskylän kaupungin menettely korvata kouluruokailu velvoittamalla oppilaat varautumaan omiin eväisiin on näin ollen ollut lainvastainen menettelytapa. Lisäksi opetuksen järjestäjän on kohdeltava kaikkia oppilaita yhdenvertaisesti, minkä vuoksi kaupungin päätös tarjota koulupäivän aikana kevyttä syötävää lähtökohtaisesti ainoastaan niille oppilaille, joilla ei ole eväitä mukana, on ollut lainvastainen. Kunnan on myös kouluruokaa tarjotessa huomioitava, että valtion ravitsemusneuvottelukunnan laatiman Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuosituksen (2017) mukaan täysipainoinen kouluateria pitää päivittäin sisällään lämpimän ruoan. Sivistyslautakunnan selityksessään mainitsemat koulussa tarjolla olleet ruokatuotteet eivät täytä täysipainoisen kouluruoan vaatimuksia. Aluehallintovirasto katsoo, että Jyväskylän kaupunki on menetellyt lainvastaisesti. Kunta on opetuksen järjestäjänä velvollinen huolehtimaan siitä, että se pystyy täyttämään lakisääteiset velvollisuutensa myös normaalioloissa ilmenevissä poikkeustilanteissa. Se, että kunta ei ollut osallisena työtaisteluun, ei liioin ole syy toimia lain vastaisesti. 
 

Lisätietoja:
lakimies Anna Sahavirta, p. 0295 018 839
(17.-20.5. lakimies Kreeta Pölönen, p.  0295 018 584)
etunimi.sukunimi@avi.fi
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI

 


Päivitetty

lomakkeet