Tiedotteet 2014

Tälle sivulle on koottu vuonna 2014 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2014

Työsuojeluviranomainen muistuttaa:
Tarkista, että kesätöiden palkka ja lisät maksetaan oikein

Työsuojelun vastuualue

Kesätyökausi on päättymässä. Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että töiden päättyessä työn tekemisen ehtoihin kannattaa palata ainakin palkanmaksun ja työtodistuksen osalta.

Työnantajan täytyy muistaa työsopimuslain ja työehtosopimusten määräykset maksaessaan lopputilejä kesätyöntekijöille. Työntekijän kannattaa tarkistaa, että palkka mahdollisine lisineen on laskettu oikein.  

"Joka kesä tulee ilmi tapauksia, jossa joko peruspalkkaa tai ainakin yli- tai sunnuntaikorvauksia tai muita mahdollisia lisiä on jätetty kesätyöntekijöille maksamatta", lakimies Jouni Kallioluoma Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta kertoo.

"Erillisiä korvauksia tai lisiä ei saa sisällyttää peruspalkkaan, vaan ne tulee aina maksaa sen päälle ja eritellä palkkalaskelmassa", Kallioluoma muistuttaa. 

Kesätyöntekijöille kertyy normaalisti oikeus vuosilomaan. Ellei työntekijä ole pitänyt ansaitsemaansa lomaa työsuhteensa aikana, lopputilin yhteydessä maksetaan myös lomakorvaus.

Palkka tilille työsuhteen viimeisenä päivänä

Kesätyö päättyy työsopimuksessa sovitun ajan kuluttua ilman irtisanomisaikaa. Lopputili on maksettava viimeisenä työpäivänä, ellei muusta ole erikseen sovittu esimerkiksi työsopimuksessa tai noudatettavassa työehtosopimuksessa. Jos lopputilin maksaminen työnantajasta johtuvista syistä viivästyy, on työnantaja velvollinen maksamaan täyden palkan odotusajalta, kuitenkin enintään kuudelta päivältä. Palkanmaksun yhteydessä tulee aina antaa myös palkkalaskelma.

Palkka on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille. Työsopimuslain mukaan työnantaja voi maksaa palkan käteisenä vain pakottavasta syystä esimerkiksi silloin, jos työntekijällä ei ole pankkitiliä.

Työtodistus kannattaa aina pyytää

Työntekijällä on oikeus saada työsuhteen päättyessä työtodistus. Työtodistus kannattaa aina pyytää, se on tärkeä paperi uutta työpaikkaa tai koulutuspaikkaa haettaessa.

Jos kesätöissä ilmenee ongelmia, ne selvitetään ensisijaisesti työpaikalla. Tällöin myös vanhempien aktiivisuus on usein paikallaan. Jos työpaikalla on luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu, voi apua pyytää häneltä. Jos asia ei työpaikalla selviä, voi kääntyä aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden puoleen. Työsuojeluviranomaiset antavat neuvoja ja ohjeita niin työntekijöille kuin työnantajillekin.

 

Lisätietoja:
Etelä-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue: työsuojelutarkastaja Antti Ollila, p. 0295 016 325
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue: lakimies Jouni Kallioluoma, p. 0295 018 659
Lounais-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue: työsuhdepäivystys, p. 0295 018 000
Itä-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue: työsuhdepäivystys p. 0295 016 800
Pohjois-Suomen AVI, työsuojelun vastuualue: työsuhdepäivystys, p. 0295 017 500

Linkkejä:
Kesätöissä huomioitava työsuojelu ja työehdot
Kausityö
Nuoret työntekijät
Työtodistuslomake
Palkkalaskelmalomake


Päivitetty

Oikopolut