Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Tšihko butti -tunnustukset Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ViaDia yhdistyksille

Itä-Suomi

Itä-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta myöntää vuosittain Hyvä työ - Tšihko butti -tunnustuksen. Tunnustus myönnetään romanien asemaa, kieltä ja kulttuuria edistävälle henkilölle, taholle tai organisaatiolle. Romaniasian neuvottelukunta toimii Itä-Suomen aluehallintoviraston yhteydessä.

Tämän vuoden Hyvä työ - Tšihko butti -tunnustukset myönnettiin Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon ViaDia yhdistyksille aktiivisesta romanityöstä. Tunnustukset luovutettiin 6.7.2019 vapaakirkon kesäjuhlilla Kuopiossa.
 

Itä-Suomen romaniasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Irja Sokka, Itä-Suomen aluehallintoviraston suunnittelija Helena Valentin, Kuopion ViaDian Hannu Tourunen, Mikkelin ViaDian Vesa Nyrhinen ja Kiteen ViaDian Leif Hagert.                                                              

Palkinnot luovutti Itä-Suomen romaniasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja Irja Sokka (kuvassa toinen vasemmalta) ja Itä-Suomen aluehallintoviraston suunnittelija Helena Valentin. Tunnustukset ottivat vastaan Kuopion ViaDiasta Hannu Tourunen, Mikkelin ViaDiasta Vesa Nyrhinen ja Kiteen ViaDian puolesta Leif Hagert.


ViaDialla merkittävä rooli

Romanit ovat suomalaisia, joilla on oma kulttuuriperinteensä. Seurakunnissa romanit eivät ole olleet vain kuulijoita, vaan he ovat osallistuneet seurakunnan toimintaan aktiivisesti. Romaneilla on runsaasti annettavaa niin muusikkoina, laulajina kuin julistajina.  ViaDia on toiminnassaan huomioinut romanit yhdeksi ryhmäksi esim. hankkeissa ja seurakunnan toiminnassa. Romanien vahvuudet ja taidot on osattu hyödyntää moninaisiin työtehtäviin, jotka ovat avanneet monelle romanille polun koulutukseen ja eri ammatteihin.

ViaDia on nostanut romanien asemaa työelämässä toimien työnantajana ja koulutukseen liittyvänä harjoittelu- ja näyttöpaikkana. Via Dia on työllistänyt romaneita mm. Pohjois-Savossa, Kiteellä ja Mikkelissä. Työllistymisen kautta romanien moninainen osaaminen on saatu yhteiseen käyttöön, yhteiseksi hyödyksi kaikille. Myönteinen asenne edistää myönteisiä tuloksia.

Vapaakirkolla on pitkä perinne romanien monenlaisen hyvinvoinnin edistäjänä. Vapaakirkon toimintaan on yli 100 vuoden ajan kuulunut vahva ajatus ihmisten yhdenvertaisuudesta ja kristillisen vakaumuksen puolesta toimimisesta. Työ on ollut käytännön diakonityötä heikossa ja syrjityssä asemassa olevien ihmisten hyväksi. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja omalta osaltaan oikeudenmukaisuuden edistäminen yhteiskunnassa ovat olennainen osa tätä työtä.


Alueelliset romaniasiain neuvottelukunnat

Suomessa toimii neljä alueellista romaniasiain neuvottelukuntaa.

Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on alueellaan

  • seurata romaniväestön yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien ja elinolosuhteiden kehitystä tasa-arvon edistämiseksi sekä antaa viranomaisille lausuntoja näissä asioissa
  • tehdä aloitteita ja esityksiä romaniväestön taloudellisten, koulutuksellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten elinolosuhteiden parantamiseksi sekä romaniväestön työllistymisen edistämiseksi
  • edistää romaniväestöön kohdistuvan syrjinnän poistamista
  • edistää romanien kielen ja kulttuurin vahvistamista
  • toimia romanien ja viranomaisten välisenä yhteistyöelimenä

Lue lisää aiheesta: www.avi.fi/web/avi/romaniasiat


Lisätietoja:
neuvottelukunnan puheenjohtaja Irja Sokka, p. 0295 024 089, irja.sokka@ely-keskus.fi
suunnittelija Helena Valentin, p. 295 016 952, helena.valentin@avi.fi, Itä-Suomen AVI


Päivitetty