Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tornio korjasi toimintaansa vammaisten asumispalvelujen maksuissa

Lappi

Tornion kaupunki on korjannut menettelyään vammaisten asumispalvelujen asiakasmaksuissa aluehallintoviraston joulukuisen päätöksen perusteella.

Torniossa perittiin palveluasumisen erityispalveluista asiakasmaksu vammaispalvelujen asiakkailta, jotka saivat Kelasta eläkkeensaajan hoitotukea. Maksu oli suuruudeltaan puolet hoitotuesta. Vammaispalvelulain mukaisten asumisen erityispalvelujen tulee lähtökohtaisesti olla käyttäjälleen maksuttomia.

Aluehallintovirasto kehotti Tornion kaupungin sosiaali- ja terveyslautakuntaa viipymättä korjaamaan virheellisen asiakasmaksusääntönsä ja ohjeistamaan virkamiehiään asiassa. Lautakuntaa kehotettiin myös ilmoittamaan asiakkaille, miten asiakas voi vaatia virheellisesti perittyjen maksujen palauttamista, jos heiltä on mahdollisesti peritty maksua väärin perustein.

Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo kuntia ja yksityisiä sosiaali- ja terveyspalvelujentuottajia, jotta asiakkaan oikeusturva ja tasapuolinen kohtelu toteutuvat. Myös palvelujentuottajien toiminnan ja menettelytapojen on oltava säädöstenmukaisia.

Lisätietoja:
sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjut Eskelinen, p. 0295 017 378
etunimi.sukunimi@avi.fi
Lapin AVI

 


Päivitetty