Tiedotteet 2016

Tälle sivulle on koottu vuonna 2016 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2016

Toisen asteen koulutuksen saavutettavuus hieman heikentynyt

Toisen asteen koulutuksen saavutettavuus on suomalaisen osaamisen ja hyvinvoinnin kannalta oleellinen asia. Nuorista aikuisista (20–24-vuotiaista) on yhä lähes joka viides ilman perusopetuksen jälkeistä toisen asteen tutkintoa. Alueelliset erot koulutuksen saavutettavuudessa ovat suuria. Etelä-Suomessa tilanne on hyvä verrattuna muihin alueisiin. Siellä 90 prosentilla nuorista oli lukioon ja 88 prosentilla ammatilliseen koulutukseen alle 10 km matkaa. Koko maassa yhä useammin tytöt suuntaavat lukioon ja pojat ammattikouluun.

 

Koulutuksen saavutettavuutta valtakunnallisesti arvioitiin tarkastelemalla, kuinka suurelle osalle 16-vuotiaista oli tarjolla lukiokoulutusta sekä ammatillista koulutusta vähintään yhdellä ja vähintään kolmella eri koulutusalalla 10 kilometrin ja 30 kilometrin etäisyydellä nuoren asuinpaikasta. Tosiasiallinen matka saattoi olla pitempi kuin tämä linnuntietä mitattu. Saavutettavuuteen liittyy oleellisesti myös muun muassa matkaan käytetty aika ja julkisen liikenteen toiminta, joita tässä arvioinnissa ei mitattu.

Toisen asteen koulutuksen saavutettavuus oli vuonna 2015 kokonaisuudessaan hieman heikompaa kuin aiemmin. Keskimäärin Manner-Suomessa alle 10 kilometrin matka lukioon oli 85 prosentilla ja ammatilliseen koulutukseen 78 prosentilla peruskoulun päättäneistä. Monipuolisemmat valinnanmahdollisuudet, eli vähintään kolme ammatillista koulutusalaa alle 10 kilometrin etäisyydellä oli 70 prosentilla peruskoulun päättäneistä.

Etelä-Suomessa tilanne oli paras. Pohjoiseen ja itään mentäessä saavutettavuus heikkeni, Lapissa 80 prosenttia ja Itä-Suomessa vain 73 prosenttia pääsi lukioon alle 10 kilometrin matkalla. Ammatilliseen koulutukseen alle 10 kilometrin päähän pääsi vain 62 prosenttia itäsuomalaisista nuorista, ja kolmen koulutusalan valinnanmahdollisuudet tällä matkalla oli vain 55 prosentille nuorista. Valinnanmahdollisuuksia oli pohjois-, länsi- ja sisäsuomalaisista nuoristakin vain 61 prosentilla.

Lukiokoulutus oli vuonna 2015 suositumpaa kuin ammatillinen koulutus, ja entistä enemmän lukio on tyttöjen ja ammatillinen koulutus poikien valinta.

Toisen asteen koulutusverkon tulevaisuutta pohdittaessa kannattaa ottaa huomioon, että 16-vuotiaiden ikäluokat ovat jälleen lähdössä nousuun. Tällä hetkellä toisen asteen koulutuksen aloitusiässä olevien 16-vuotiaiden määrässä on lievä notkahdus, mutta 16-vuotiaiden määrän ennustetaan lähtevän kasvuun jälleen vuonna 2018 ja ylittävän nykyisen tason vuonna 2020. Reilun kolmen vuoden kuluttua aloituspaikkoja tarvittaneen nykyistä enemmän. Olennaista on myös, että koulutus todellisuudessa on saavutettavissa, eli koulutusaloja on riittävän monipuolisesti, matka-ajat pysyvät kohtuullisina ja julkista liikennettä on tarjolla. Valtion tuleekin tukea myös väljään asuttujen alueiden toisen asteen koulutuksen tarjonnan säilymistä. Erityisesti on tuettava pienten lukioiden olemassaoloa, sillä se vaikuttaa laadukkaan yleissivistävän opetuksen saavutettavuuteen. Toisen asteen koulutuksen verkostoitumista tulee edistää, kehittää monimuoto-opetusta ja hyödyntää teknologiaa. Samoin tulee panostaa opinto-ohjauksen saatavuuteen ja laatuun.

Aluehallintovirastojen keskeiset arviot peruspalvelujen tilasta 2015 -raportti löytyy ainoastaan sähköisenä osoitteesta: www.patio.fi.

Peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi on aluehallintovirastojen lakisääteinen tehtävä. Joka toinen vuosi tehtävällä peruspalvelujen arvioinnilla seurataan, valvotaan ja arvioidaan peruspalvelujen saatavuuden yhdenvertaista toteutumista maan eri osissa. Arvioinnin valtakunnalliset tulokset ovat valmistuneet.   Alueellisista tuloksista tiedotetaan viikolla 23. Lisää tietoa peruspalvelujen arvioinnista aluehallintovirastojen nettisivuilta www.avi.fi – palvelut – peruspalvelujen arviointi.
 

Lisätietoja:
sivistystoimen ylitarkastaja Johanna Albert, p. 0295 016 889
etunimi.sukunimi@avi.fi
Aluehallintovirasto


Päivitetty