Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Toimiva ja turvallinen elintarvikehuolto on yhteiskunnan elinehto - ylijohtaja Sirkka Jakonen avauspuheessaan 20.2.2018 Kuopiossa

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Sirkka Jakosen avauspuhe päivittäistavarahuollon varautumiskoulutuksessa Pelastusopistolla Kuopiossa.

Varautuminen on kaukoviisautta. Parhaassa tapauksessa varautumissuunnitelmaamme ei tarvita koskaan ja pahimmassa tapauksessa häiriötilanne onkin aivan erilainen kuin olimme etukäteen arvelleet, totesi Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Sirkka Jakonen avatessaan 20.2.2018 päivittäistavarahuollon varautumiskoulutuksen Pelastusopistolla Kuopiossa.

Toimiva ja turvallinen elintarvikehuolto on yhteiskunnan elinehto ja elintarvikkeiden tuotanto onkin nimetty yhdeksi yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista. Elintarvikkeiden ja päivittäistavaroiden saatavuuden turvaaminen kaikissa olosuhteissa vaatii häiriötilanteiden tunnistamista, niihin varautumista ja toiminnan jatkumisen varmistamista häiriöistä huolimatta. Suomi on erittäin tuontiriippuvainen monien huoltovarmuuden kannalta keskeisten tuotteiden ja resurssien osalta.

Yhteiskuntamme verkottunut talous on häiriöherkkää. Viimeksi sähkökatkoista kärsittiin vuoden vaihteessa mm. Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Sähkökatkosten lisäksi elintarvikehuoltoonkin vaikuttavia häiriötekijöitä ovat kyberuhkat, tietoverkkojen ja -järjestelmien toimintahäiriöt, vakavat tartuntatautiepidemiat sekä logistiikkaan ja vesihuoltoon liittyvät häiriötilanteet. Vesihuollon ongelmat ovat tulleet tutuksi viime kuukausina esim. Kuopion kaupungissa.

Suomalaisen yhteiskunnan varautuminen toteutetaan kokonaisturvallisuuden toimintaperiaatteella, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. Tämä periaate on vahvistettu Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa, jonka päivitetty versio julkaistiin viime vuoden lopulla.  

Kuntien osuus yhteiskunnan varautumisessa ja häiriötilanteiden hallinnassa on keskeinen. Kunnat vastaavat kuntalaisten ruokahuol­losta myös yhteiskunnan häiriötilanteissa.

Kuntien tueksi tässä tehtävässä käynnistettiin vuonna 2014 kuntien jatkuvuudenhallinnan projekti eli Kuja-projekti. Projektin tehtävänä on ollut tukea laajasti häiriöiden hallinnan kehittämistä ja kansalaisten hyvinvoinnin turvaamista kaikissa tilanteissa. Käsitys varautumisesta on Kuja-projektin myötä pyritty siirtämään perinteisestä varautumisesta jatkuvuudenhallintaan. Jatkuvuudenhallinnassa pyritään myös laajan varautumisnäkökulman mukaisesti tunnistamaan toimintojen muodostamat ketjut ja verkostot eli keskinäisriippuvuudet.

Suomalaisen yhteiskunnan vahvuutena on ollut ja on edelleen eri toimijoiden välinen yhteistyö. Yhteistyön perustana ovat toimivat suunnitelmat, joita testataan säännöllisesti erilaisissa harjoituksissa. Turvallisuutemme rakentaminen ja erilaisiin häiriöihin varautuminen on jatkuva prosessi, jossa toimijoiden välinen keskinäisriippuvuus on edelleen kasvussa. Yhteistyön voima on tiedostettu meillä Itä-Suomessa jo pitkään, korosti Sirkka Jakonen.

Suomalainen hallintojärjestelmä on kokemassa suuren muutoksen. Maakuntauudistuksen tavoin myös valtion aluehallinto uudistuu. Hallinto ja organisaatiot muuttuvat, mutta varautuminen on jatkuvaa toimintaa, johon ei saa tulla katkoksia. Koulutus ja harjoitus ovat avaintekijöitä varautumisessa. Tämäkin kurssi on osa jatkuvuudenhallintaa, toivotti Sirkka Jakonen osallistujille antoisaa ja vuorovaikutteista koulutuspäivää.

Sirkka Jakosen puhe kokonaisuudessaan (pdf, 92 kt)

Lisätietoja
ylijohtaja Sirkka Jakonen, p. 0295 016 900, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty