Tiedotteet 2017

Toimeentulotuen Kela-siirron vaikutukset Etelä-Suomen aluehallintoviraston näkökulmasta


Etelä-Suomi

Perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyi kunnilta Kelan tehtäväksi vuoden 2017 alussa. Toimeentulotuen myöntämisperusteet eivät muuttuneet uudistuksen yhteydessä. Muutoksen jälkeen Kela myöntää perustoimeentulotuen ja kunta täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen.

Toimeentulotuen käsittelyn siirto Kelaan ei tapahtunut ongelmitta ja alkuvuodesta hakemusten käsittely ruuhkautui. Tämä aiheutti yhteydenottoja ja tiedusteluja aluehallintovirastoon. Yhteydenotot koskivat palvelun saatavuusongelmien lisäksi myös päätösten sisältöä, jotka olivat saattaneet poiketa huomattavastikin aiemmin kunnan tekemästä päätöksestä. Koska aluehallintovirasto ei valvo Kelan toimintaa, kiireellisissä tilanteissa asiakkaita ohjattiin ottamaan yhteyttä oman kotikuntansa sosiaalitoimeen avun saamiseksi.

Siirto perustoimeentulotuen myöntämisestä Kelan tehtäväksi on aiheuttanut monessa kunnassa sosiaalipalvelujen uudelleen organisoinnin. Asiakkaille tämä on näyttäytynyt siten, että he ovat olleet epätietoisia siitä, kuka työntekijä hoitaa heidän sosiaalityön ja täydentävän toimeentulotuen asioitaan. Asiakkaat ovat saattaneet myös kokea tulleensa siirrellyksi työntekijältä toiselle ja yhteyden saamisessa sosiaalitoimen työntekijöihin on ollut niin ikään ongelmia.

Päätös toimeentulotuesta seitsemän arkipäivän määräajassa

Päätös toimeentulotuesta on toimeentulotukilain mukaan tehtävä seitsemän arkipäivän kuluessa. Tämä koskee sekä Kelan myöntämää perustoimeentulotukea että kunnan myöntämää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Kunnan myöntämän toimeentulotuen käsittely on aluehallintoviraston tietojen mukaan sujunut pääosin säädetyssä määräajassa, mutta viivytyksiäkin on asiakasyhteydenottojen mukaan ollut. Aluehallintovirasto seuraa jatkossakin täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelyn määräaikojen toteutumista aluehallintovirastoon saapuvien epäkohtailmoitusten ja kanteluiden perusteella sekä sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesti tehtävän valvonnan perusteella.

Aluehallintoviraston toiminta tähtää väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä sosiaalipalvelujen asiakkaiden oikeusturvan toteutumiseen. AVI ohjaa ja valvoo kunnallisia ja yksityisiä sosiaalihuollon palveluja.


Lisätietoja
sosiaalihuollon ylitarkastaja Sari Luukko, p. 0295 016 163
etunimi.sukunimi@avi.fi
Etelä-Suomen AVI


Päivitetty

Oikopolut