Tiedotteet 2019

Tälle sivulle on koottu vuonna 2019 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2019

Toimeentulotuen käsittelyajat lain edellyttämällä tasolla Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella

Pohjois-Suomi

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) teki lokakuussa 2018 kyselyn määräaikojen noudattamisesta toimeentulotukihakemuksia käsiteltäessä. Toimeentulotukilain mukaan hakemus on käsiteltävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemän arkipäivän sisällä hakemuksen saapumisesta.  Kyselyn perusteella Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialueella (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu) täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset on käsitelty toimeentulotukilain edellyttämällä tavalla muutamia yksittäisiä hakemuksia lukuun ottamassa. Hakemusten käsittelyajat eivät Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella ylittyneet siten, että aluehallintovirastossa olisi ollut tarvetta valvontatoimenpiteisiin ryhtymiseen.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on ottanut valvontaan kyselyyn vastaamatta jättäneet kunnat. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella Puolangan kunta jätti vastaamatta kyselyyn, joten Valvira on lähettänyt Puolangan kuntaan selityspyynnön.  

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen jäi kuntien tehtäväksi sen jälkeen, kun toimeentulotuen perusosan myöntäminen siirrettiin vuoden 2017 alussa Kelan tehtäväksi.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määräaikojen suunnitelmallinen valvonta on osa aluehallintovirastojen ja Valviran suunnitelmallista sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallista valvontaohjelmaa, jonka toimeenpanoa voi seurata sosiaalisessa mediassa #sotevalo19.

Laki toimeentulotuesta


Lisätietoja:
sosiaalihuollon ylitarkastaja Marja-Leena Lantto, puh. 0295 017 576
marja-leena.lantto@avi.fi
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

ylitarkastaja Lilli Autti, puh. 0295 209 605
lilli.autti@valvira.fi
Valvira


Päivitetty

lomakkeet