Tiedotteet 2018

Tälle sivulle on koottu vuonna 2018 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedotteet 2018

Tikkurilankosken alueen monimuotoisuus, käyttöarvo ja kalojen olot paranevat kunnostustöiden ja padon purkamisen ansiosta

Etelä-Suomi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Vantaan kaupungille vesilain mukaisen luvan Tikkurilankosken padon osittaiseen purkamiseen ja kosken kunnostamiseen.

Tikkurilankosken padon keskiosa puretaan, padon reunaosat pystytetään ja koski­alue kunnostetaan. Tarvittaessa jo ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista Tikkurilankosken patoallas voidaan tyhjentää ja kuiville jäävät sedimentit poistaa. Samassa päätöksessä Tikkurilankosken padon ja olemassa olevan kalatien vesilainsäädännön mukaiset luvat määrätään raukeamaan − edellyttäen, että myönnetyn luvan mukaiset rakenteet ja toimenpiteet tehdään.

Taimenien ja muiden vaelluskalojen elinolot paranevat

Hanke helpottaa äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen nousua Keravanjoessa. Myös taimenen lisääntymismahdollisuudet ja muiden vaelluskalojen elinolosuhteet Tikkurilankoskessa paranevat. Pohjaeläimille sopivan elinympäristön määrä kasvaa. Koski ja sitä ympäröivät rannat erilaisine vyöhykkeineen lisäävät alueen monimuotoisuutta. Lisäksi hanke parantaa huomattavasti joen virkistyskäyttöarvoa ja Tikkurilankosken arvoa kalastuskohteena.

Työt voivat aiheuttaa tilapäistä veden samentumista, ja joen virtausolosuhteet Tikkurilankosken kohdalla muuttuvat. Myös maisema muuttuu, kun nykyinen vesipeili heijastuksineen häviää. Merkittävin muutos kulttuuriympäristössä on padon osittainen purkaminen ja luonnonmukaisen kosken palauttaminen. Rakennukset, polttouunin piippu ja padon pysytettävät osat säilyttävät kuitenkin alueella merkittävän Tikkurilan teollisuushistoriaan liittyvän kulttuurihistoriallisen arvon.

Vaikutuksia vuollejokisimpukoille

Tikkurilankoskessa esiintyy uhanalaista ja rauhoitettua vuollejokisimpukkaa. Vuollejokisimpukat siirretään nykyisen koskenniskan alueelta ja patoaltaasta, koska alueet muuttuvat vuollejokisimpukalle soveltumattomiksi. Vaikutuksia Heurekan sillan alapuolisella alueella oleviin simpukoihin vähennetään töiden ajoituksella, työmenetelmillä ja ehkäisevillä toimenpiteillä. Pitkällä aikavälillä vuollejokisimpukalle soveliaat pohjatyypit lisääntyvät.

Päätös kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Lisätietoja:   

ympäristöylitarkastaja Erja Tasanko, p. 0295 016 248

ympäristöneuvos Esko Vähäsöyrinki, p. 0295 016 446

sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi


Päivitetty