Tiedotteet 2020

Tälle sivulle on koottu vuonna 2020 julkaistut aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta haluamasi alueen.

Tiedontarve on suuri ja selkeä tiedotus olennaisen tärkeää - Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui

Itä-Suomi

Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 4.9.2020 syksyn ensimmäiseen kokoukseensa päivittämään koronavirustilanteen alueellista tilannekuvaa.

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahti avasi valmiustoimikunnan kokouksen kertoen, että hallitus hyväksyi 3.9. toimintasuunnitelman hybridistrategian mukaisten suositusten ja rajoitusten toteuttamiseen koronavirusepidemian ensimmäisen vaiheen jälkeen. Suunnitelmassa jaetaan vaiheet kolmeen eri tasoon: perustasoon, kiihtymisvaiheen tasoon ja leviämisvaiheen tasoon. Valtioneuvoston tiedote 3.9.2020

Valtioneuvosto asetti myös riippumattoman tutkintaryhmän selvittämään koronapandemiasta johtuneita toimia Suomessa. Tutkintaryhmä asetettiin Onnettomuustutkintakeskuksen (OTKES) yhteyteen. Turvallisuustutkinnassa ei käsitellä syyllisyys, vastuu- ja vahingonkorvauskysymyksiä. Lääketieteellisen hoidon tarkastelu ei kuulu tutkinnan piiriin. Tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden parantaminen. Valtioneuvoston tiedote 3.9.2020

Koronavirustilanne rauhallinen, mutta voi muuttua nopeasti - toimi edelleen vastuullisesti

Pelastusylitarkastaja Kai Horelli Itä-Suomen aluehallintovirastosta kertoi koronavirustilanteesta valtioneuvoston tilannekatsauksen pohjalta.

- Suomessa on todettu 8 200 koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta (THL 3.9.2020). Tilanne on rauhallinen, vaikka tartuntojen määrä ja taudin ilmaantuvuus ovat nousseet elokuun alussa kesä- ja heinäkuun alun lukemiin verrattuna. Jokaisen vastuullinen toiminta on edelleen ratkaisevaa taudin leviämisen estämisessä.

Pohjois-Karjalan rajavartioston komentaja Marko Turunen kertoi rajavalvonnasta pandemiatilanteessa.

- Rajavartioston toimintakyvyssä ei ole olennaisia muutoksia ja rajaturvallisuustehtävät toteutetaan toistaiseksi lähes normaalitasolla riskianalyysitoiminta ja koronan suojautumistoimenpiteet huomioon ottaen. Arviona toimintakyky säilynee lähes normaalina myös loppuvuonna. Rajatilanne on ollut toistaiseksi vakaa ja rauhallinen.

Kotimaan turismin kesäsesonki suuntautui vahvasti Pohjois-Karjalan luontomatkailukohtaisiin. Rajavyöhykkeellä oleskelun valvontaa ja opastustoimintaa lisättiin merkittävästi ja siitä saatiin positiivisia kokemuksia ja asiakaskohtaamisia, kertoi komentaja Marko Turunen.

Terveysturvallisuutta rajalla tuotetaan yhteistyössä Siun Soten infektiotiimin kanssa THL:n ja STM:n ohjeistamalla tavalla. Kaikille maahan saapuville henkilöille jaetaan THL:n ohjeistus. Yhteistyö Venäjän rajavartiopalvelun kanssa toimii hyvin. Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta löytyy kootusti ohjeita rajanylitykseen liittyen.

Toimintasuunnitelma selventää päätöksentekoa, seurantaa ja yhteistyötä hybridistrategian toimeenpanossa

Aluehallintoylilääkäri Tuula Tarkiainen kertoi aluehallintoviraston ja eri toimijoiden roolista tartuntatautien torjunnassa. Tartuntatautilain mukaiset toimivaltuudet yleisesti ovat:

  • Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) - yleinen, strateginen ohjaus ja valtakunnallisten tilanteiden johtaminen.
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - valtakunnallinen sisältöohjaus, epidemiologinen tilannekuva ja arviointi, asiantuntijatuki eri viranomaisille.
  • Aluehallintovirastot (AVI) - kuntien ja kuntayhtymien valvonta sekä siihen kuuluva ohjaus, viranomaistoiminnan tarvittava yhteensovittaminen, eräät hallinnolliset päätökset.
  • Sairaanhoitopiirit - alueensa operatiivinen ohjaus ja asiantuntijatuki, operatiiviset toimenpiteet.
  • Kunnat/kuntayhtymät - operatiiviset toimenpiteet, päätökset ja niiden toimeenpano.

Syyskuun päätökset voimassa - lokakuun päätöksiä valmistellaan

Aluehallintoviraston 24.8.2020 tekemien päätösten mukaan syyskuussa voi järjestää kaiken kokoisia tapahtumia. Jos tapahtumaan osallistuu yli 50 henkilöä, järjestelyissä pitää noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön antamaa hygienia- ja turvallisuusohjetta (minedu.fi). Yksityistilaisuus, kuten syntymäpäiväjuhlat, häät tai yo-juhlat, ei ole yleisötilaisuus tai yleinen kokous. Kokoontumisrajoitukset eivät siis koske yksityistilaisuuksia. Aluehallintoviraston tiedote 26.8.2020

Tiedontarve on suuri ja selkeä tiedotus olennaisen tärkeää

Valmiustoimikunnan jäsenten puheenvuoroissa nousi usein esiin viestinnän selkeyden tärkeys. Tiedontarve on suuri ja monesta suunnasta tulevat viestit luovat helposti tilanteen sekavuuden tunnetta.

- Tilanne on monisyinen ja mukana on monta toimijaa, joten selkeän viestinnän on hyvä kaikilla olla jatkuva kehittämisen kohde tilanteen jatkuessa, päätti ylijohtaja Soile Lahti kokouksen.

Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävänä on ylläpitää alueellista turvallisuustilannekuvaa ja toimia viranomaisten välisenä tiedonvaihdonfoorumina, edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua sekä turvallisuusyhteistyötä.

Lisätietoja
johtaja Taina Rautio, p. 0295 017 042
ylijohtaja Soile Lahti, p. 0295 016 964
etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Päivitetty